Proměnu nevzhledné lokality poblíž tramvajové zastávky V Kotlině žádá komise městské části Nové Sady už několik let. Zatím na ni nedošlo a tak tamní obyvatelé stále chodí na tramvaj po pěšinách vyšlapaných uprostřed zanedbané plochy s náletovými dřevinami, neudržovanou zelení a skládkou zemin a stavební suti.

Na proměnu místa je hotová studie. Koncepce už byla projednána a schválena komisí pro architekturu i komisí pro životní prostředí.

Křesílka pro odpočinek chodců na Masarykově třídě v Olomouci, 29. ledna 2023
Novinka na Masaryčce: křesílka k posezení. Jak se vám líbí?

Konečnou podobu studie loni schválila také rada města. V letošním roce budou práce na tomto záměru pokračovat. „Přibližně v polovině roku by mohly začít přípravy projektové dokumentace,“ uvedla vedoucí útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

Místo by se mělo změnit na nový park s upravenou zelení a dlážděnými kamennými cestami pro pěší, které budou doplněny veřejným osvětlením. Součástí má být také hřiště pro nejmenší děti. Nebude chybět ani odpočívadlo s atypickými lavicemi.

Rekonstrukce a přístavba Červeného kostela v Olomouci, 23. ledna 2023
Nový Červený kostel zevnitř. Takto teď vypadá proměna

Lokalita v minulosti bývala vodní plochou. Jednalo se o Neoralův rybník, který byl v 70. letech minulého století zasypán. Na místě zůstaly terénní nerovnosti a postupně přibyla náletová zeleň. O úklid odpadků se pravidelně starají dobrovolníci v rámci akce Ukliďme Česko.