„Chodník byl v dlouhodobém investičním plánu už léta, až letos se jej daří realizovat. Ulice je hodně frekventovaná, pro pěší se tam výrazně zvýší bezpečnost,“ sdělil již dříve Ivo Háger, předseda komise městské části Slavonín.

V létě 2020 se opravovala silnice propojující Slavonín s městskou částí Povel. Kromě nového asfaltového povrchu tam tehdy vznikly také zpomalovací prahy, provoz je řešen jako Zóna 30.