V kostele svatého Mořice se konala mše svatá, kterou sloužil arcibiskup Jan Graubner.

Po bohoslužbě vyšel z bran gotického svatostánku eucharistický průvod na Horní náměstí ke Sloupu Nejsvětější Trojice.

Boží tělo je svátek, při kterém se zdůrazňuje přítomnost Ježíše v eucharistii, tedy chlebu a vínu proměněném v tělo a krev Kristovu. (sul)