Soutěží se o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny.

Podle náměstka olomouckého primátora Ladislava Šnevajse (KDU-ČSL) krajská porota ocenila hlavně to, že město dlouhodobě dává peníze na obnovu veřejných prostranství v historickém jádru.

„V minulosti jsme se snažili zatraktivnit Dómské návrší pro turistický ruch a oceněni jsme byli také za snahu o obnovu jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech," řekl náměstek.

Komise kladně hodnotila i investici do opravy Dolního náměstí včetně archeologického výzkumu.

„Vítězství města Olomouce v krajském kole soutěže bude jistě vhodnou pobídkou a závazkem k ochraně městské památkové rezervace, k jejímž hodnotám niterně patří i nerušené působení historických dominant v panoramatu města," uvedl Vlastimil Staněk, pracovník vztahů k veřejnosti z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu, který měl v porotě zástupce.

Olomouc velmi těsně porazila Šternberk a Lipník nad Bečvou. Za krajské prvenství dostala sto tisíc korun, v republikovém finále jde o milion.

„Vyhlášení proběhne v květnu na Pražském hradě ve Španělském sále. Jsme napjatí, zda uspějeme i v národní konkurenci," dodal Ladislav Šnevajs.

Vítěz se může pyšnit titulem Historické město roku.

Soutěž od roku 1994 vyhlašují ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy Slezska. Jediným dosavadním celostátním vítězem z Olomouckého kraje se v roce 2008 stalo město Šternberk.

Co jsou památkové rezervace?Tato území se zpravidla vyznačují kompaktní, historickou zástavbou s velkým podílem architektonicky hodnotných staveb, z nichž mnohé jsou prohlášenými nemovitými kulturními památkami. Homogenní území rezervací bez výrazných novodobých stavebních rušivých zásahů se vyznačují zejména dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních objemech a tvarech, včetně tvarů střech a podílu vegetační složky. V zájmu zachování svých hodnot tato území vyžadují poměrně přísnou a důslednou ochranu.
Zdroj: Národní památkový ústav