K jeho vlastnictví se po půl roce výzvy nepřihlásila ani jedna ex-jugoslávská země.

Město chce památník soudní cestou získat pro sebe. Následně by stavbu s nápisem „Ljubav za Ljubav" chtělo opravit.

Před půl rokem vyvěsilo na úřední desce město výzvu, aby se některý z nástupnických jugoslávských států přihlásil jako majitel mauzolea, v němž jsou ostatky více než tisíce vojáků, kteří zemřeli během první světové války na území Moravy.

„Lhůta pro přihlášení se k vlastnictví mauzolea v Bezručových sadech uplynula 15. listopadu 2012. Celou záležitost jsme zaslali advokátní kanceláři Petra Konečného, který bude statutární město Olomouc u soudu zastupovat. Je totiž třeba podat žalobu o určení vlastnictví. Majitele totiž vždy musí určit jedině soud," uvedla Radka Štědrá, mluvčí olomoucké radnice.

Ex-jugoslávské státy chtějí jezdit na vzpomínkové akce

V minulém týdnu obdržel olomoucký primátor Martin Novotný společné stanovisko bývalých států Jugoslávie, které vyjadřuje podporu tomu, aby se mauzoleum stalo majetkem města.

„Podporujeme ochotu města převzít mauzoleum do svého vlastnictví, což umožní započetí nezbytných oprav a tudíž i obnovení důstojnosti a úcty. V této souvislosti vyjadřujeme naše pevné přesvědčení, že původní účel mauzolea zůstane zachován. Současně chceme vyjádřit svůj zájem o účast na budoucích vzpomínkových akcích a budeme se snažit ze všech sil spolupracovat se statutárním městem Olomouc," uvádí stanovisko.

Náměstek primátora Ladislav Šnevajs se v uplynulých dnech sešel s velvyslankyní Slovinské republiky v ČR Smiljanou Knez.

„Nám se situaci bohužel vyřešit nepodařilo. Proto jsem moc ráda, že se k mauzoleu město Olomouc takto staví a chce jej zrekonstruovat. Budeme se snažit, aby nástupnické státy přispěly na opravu, aby se zachoval vícekulturní charakter toho místa," sdělila olomoucké radnici velvyslankyně Smiljana Knez.

Na ostudný stav upozorňují i turisté

Podle náměstka primátora Ladislava Šnevajse by bylo nejjednodušším řešením situace, kdyby mauzoleum skutečně připadlo městu.

„Současný stav už je opravdu neudržitelný, na to, jak mauzoleum vypadá, upozorňují turisté i Olomoučané. Poté, co se nám podařilo spravit všechny olomoucké parky, mauzoleum zůstává jako poslední tečka, která bohužel ke kráse Bezručových sadů nijak nepřispívá. Pokud nás soud určí vlastníkem, budeme pak moci vyřídit všechna povolení a začít s rekonstrukcí. A samozřejmě s nadšením uvítáme jakoukoli iniciativu či přispění nástupnických států," sdělil náměstek Šnevajs.

V současné době vzniká na rekonstrukci mauzolea v Bezručových sadech variantní projekt.

„Pokud mauzoleum připadne do vlastnictví města, měla by o jeho opravě rozhodovat Rada města Olomouce začátkem příštího roku. Na opravy by pak mohla přispět dotace Ministerstva obrany ČR z dotačního programu na údržbu válečných hrobů," uzavřela Radka Štědrá, mluvčí olomouckého magistrátu.

SOUVISEJÍCÍ: Olomoucká radnice chce opravit mauzoleum. Soud ji musí určit jako vlastníka