NSS ve středu 24. ledna vyhlásil rozsudek, kterým zrušil usnesení olomouckého krajského soudu ve věci žaloby veřejného ochránce práv v kauze umístění výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci. Odmítl argumentaci, podle níž je třeba vyjít výlučně z předchozích rozhodnutí soudů.

Vizualizace Šantovka District
Nová Šantovka osloví i internetovou generaci Z, věří architekt Bishop

V minulosti se zabývala žalobou ombudsmana ve věci fotovoltaické elektrárny Moldava, v jejímž případě byl závažný veřejný zájem shledán proto, že ke dni podání žaloby proti rozhodnutí o povolení stavby nebyly uděleny zákonem stanovené výjimky ze zákazu činnosti ve zvláště chráněném území a příslušná správní rozhodnutí byla vydána v důsledku trestné činnosti úředních osob.

„Tato předchozí rozhodnutí se týkala pouze jednoho z příkladů, kdy je dán závažný veřejný zájem na podání žaloby veřejným ochráncem práv. Nestanovila však žádný minimální a nepodkročitelný práh, kterého musí být dosaženo, aby byl stěžovatel aktivně procesně legitimován k podání žaloby ve veřejném zájmu,“ uvedl předseda rozhodujícího senátu a soudce zpravodaj Ivo Pospíšil.

Vizualizace upravené podoby Šantovka Tower
Šantovka Tower míří k Nejvyššímu správnímu soudu. Ombudsman chce stavbě zabránit

Výšková budova Šantovka Tower, vizualizace.Výšková budova Šantovka Tower, vizualizace.Zdroj: Redstone, se souhlasem

V kauze podle NSS naplňuje požadavek závažného veřejného zájmu žalobní tvrzení ombudsmana týkající se systémového rizika podjatosti rozhodujících úředníků.

„Tím je nepochybně ohrožen veřejný zájem na nestranném rozhodování orgánu státní správy, který lze považovat za dostatečně závažný k podání žaloby veřejným ochráncem práv,“ uvedl NSS na svém webu.

Podle NSS se sbíhá hned několik důvodů, pro které lze o nepodjatosti rozhodujícího orgánu pochybovat.

„Předně se jedná o kontroverzi samotné stavby a medializaci její výstavby, která se s ní pojí, a zvýšenou ‚podezřívavost‘ vyvolává zejména existence smlouvy o spolupráci mezi městem a investorem, která obsahuje ustanovení o právní odpovědnosti města za zmaření investičního záměru.“

NSS je přesvědčen, že soud v Olomouci měl provést důkazy, které veřejný ochránce práv k podpoře svých tvrzení navrhoval.

„Na krajském soudu proto nyní bude, aby je provedl a posoudil, zda ve věci opravdu existovalo systémové riziko podjatosti,“ sdělil NSS.

Bytové domy projektu Neředín Garden budou stát mezi ulicemi Okružní a Družstevní.
V Olomouci vyrostou nové bytové projekty. Co se chystá

Olomoucký krajský soud v březnu 2022 potvrdil platnost územního rozhodnutí pro výstavbu Šantovka Tower, když projednával žalobu ombudsmana vůči územnímu rozhodnutí pro stavbu výškové budovy v sousedství olomoucké památkové rezervace.

Žalobu ombudsmanovi odmítl, což zdůvodnil tím, že žalobce nebyl schopen přinést dostatek argumentů a zdůvodnit závažný veřejný zájem pro svoje tvrzení.

Podle ombudsmana by výšková stavba ohrozila největší městskou památkovou rezervaci v zemi. Město podle něj navíc může být ve věci podjaté vzhledem k tomu, že v minulosti s investorem stavby uzavřelo smlouvu o spolupráci, a ten by mohl požadovat náhradu škody, pokud by se miliardová investice nakonec nezrealizovala.

Vizualizace projektu Šantovka District. Jeho součástí má být i nový hotel mezinárodního řetězce
V Olomouci vyroste hotel prestižní značky

Magistrát podle ombudsmana neměl o umístění budovy vůbec rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu. Radnice uzavřela smlouvu v roce 2010.

Ombudsman žádal i nestranné posuzování úředníky státní správy, konkrétně odborů stavebního a památkové péče magistrátu. Radnice v roce 2010 uzavřela s investorem smlouvu o spolupráci.

Podle ochránce práv neměl magistrát o umístění budovy vůbec rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu.

Martin Krupauer, architekt a urbanista, spoluzakladatel ateliéru A8000.
Architekt Krupauer radí Olomouc zahuštovat. Šantovka 2 bude jako městská čtvrť

„Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dobrá zpráva. Od začátku jsme v souvislosti s umístěním výškové budovy upozorňovali na současné porušení hned několika veřejných zájmů,“ reagoval na středeční verdikt ombudsman Stanislav Křeček.

Stavba vysoká 74 metrů získala územní rozhodnutí v roce 2019. Developer zatím nemohl požádat o stavební povolení.

S umístěním „mrakodrapu“ nesouhlasí památkáři a někteří odborníci. Stavba rozděluje obyvatele města.