Cihelna fungovala do roku 1977, nyní místo dávají postupně do pořádku dobrovolníci. Scházejí se tam při pravidelných brigádách už více než dva roky.

Za tu dobu se jim podařilo vyčistit starou nádrž od odpadků, vykácet nebezpečné stromy a náletové dřeviny.

„Nyní vše pokročilo do fáze, kdy už je potřeba provést větší úpravy. Obec si proto objednala odbornou studii na kompletní proměnu celé lokality. Bude to poměrně velký zásah do krajiny, ale pokud se věc podaří dotáhnout do konce, získají naši obyvatelé velmi příjemné místo k trávení volného času," uvedla starostka Jana Zaoralová.

Nevyužívaná betonová nádrž se má proměnit ve vodní biotop s dřevěnými moly, velkou terasou a kamennými kaskádami. Část nádrže bude nutné zavézt zeminou.

A protože obec v nejbližších letech plánuje stavbu splaškové kanalizace, chtěla by vykopanou zeminu využít právě na terénní úpravy v bývalé cihelně.

„Ušetřili bychom peníze za uložení na skládce a zeminu doplnili tam, kde chybí. Projekt kanalizaci už máme téměř ve fázi žádosti o stavební povolení. Jakmile dojde na výstavbu kanalizace, začalo by se také s navážkou zeminy do cihelny,“ naznačila starostka.

Bývalá cihelna se bude měnit po etapách během několika let. Do některých úprav se obec chce pustit svépomocí, zapojili by se zřejmě také místní občané.

„Díky dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase ochotně pustili do čištění nádrže a kácení dřevin, vznikla myšlenka na postupné zvelebení celého areálu. Při pravidelných brigádách se postupně realizují. Tito lidé také navrhli, aby byla přebytečná zemina ze stavby kanalizace využita na terénní úpravy staré nádrže. K proměně zanedbaného areálu už opravdu hodně přispěli,“ ocenila starostka Jana Zaoralová.