Ceny města Olomouce 2015

Gerlinde Backová

Gerlinde BackováCena města Olomouce za rok 2014 za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

Vedoucí představitelka ekumenické nadace Stiftung Haus der Action 365 ve Frankfurtu nad Mohanem brzy po revoluci navázala kontakty s Olomoucí, které pak v dalších desetiletích rozvíjela.

Její organizační aktivity přinesly mnoho záslužného ve prospěch Olomouce, jejích obyvatel a zvláště pak studentům.

Zvláštní ocenění si pak zaslouží okamžitá finanční pomoc olomouckým rodinám postiženým povodní.

Jiří Hastík

Jiří HastíkCena města Olomouce za rok 2014 za oblast kultury

Malíř, grafik, teoretik výtvarného umění, který se výraznou měrou podílel na vzniku unikátních knižních publikací, mapujících vývoj olomoucké výtvarné kultury od začátku 19. století do současnosti.

Jiří Hastík je autorem více než pěti set odborných textů z oblasti současného výtvarného umění, svou více než čtyřicetiletou kurátorskou činností přispěl ke zviditelnění olomoucké výtvarné scény nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Radek Zbořil

Radek ZbořilCena města Olomouce za rok 2014 za oblast vědy a výzkumu

Působí jako profesor na Univerzitě Palackého v Olomouci a jako generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

V roce 2011 obdržel cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního výzkumu a inovací. Je spoluautorem šesti mezinárodních patentů a čtyř užitných vzorů.

Michal Bartoš

Michal Bartošspolečně s kolektivem zaměstnanců Sluňákova, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Získali ocenění za projekt nazvaný Dům přírody Litovelského Pomoraví.

Unikátní galerie v přírodě v Horce nad Moravou zahrnuje stavby a instalace navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody.

V areálu jsou stavby podle návrhů Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Pekara, Roberta Smolíka a Marcela Hubáčka.

Jan Vičar a kolektiv autorů

Jan Vičarcena za monografii Hudba v Olomouci 1945 - 2013

Jedná se o unikátní dílo vystihující historii hudební kultury v Olomouci od roku 1945 do současnosti.

Vedle detailních historických výkladů obsahuje rozsáhlou ikonografii a muzikologické analýzy významných děl hudebních skladatelů spjatých s Olomoucí.

Richard Pachman

Richard PachmanCena města Olomouce za rok 2014 za oblast kultury

První písní hudebníka Richarda Pachmana, která se šířila v rozhlase, byla skladba Pro Mozarta.

Olomoucký rodák je autorem relaxačních a meditativních kazet Sebevědomí a Koncentrace, autorem hudby k muzikálu Babička a oratoria Mistr Jan Hus.

Napsal liturgické texty duchovní hudby jako vzpomínku na Olomouc Missa Olomoucenis.

Kromě hudby se věnuje aktivně i výtvarné činnosti. Vystavuje po celé republice, v minulých dvou letech mimo jiné také dvakrát v Olomouci.