„ŘSD uzavřelo s AGRA Velký Týnec dohodu o narovnání, jejíž součástí je mimo jiné závazek společnosti stáhnout všechny námitky proti stavebním povolením na akci “D55 5501 Olomouc - Kokory”, což se také 20. června stalo,“ informoval v úterý 20. června na Twitteru ředitel ŘSD Radek Mátl. „Všechna stavební povolení jsou tak v právní moci a stavba může pokračovat dle harmonogramu,“ uvedl.

Zemědělcům, kteří v Krčmani u trasy budoucí autostrády chovají skot a hospodaří na okolních pozemcích, zejména vadilo, že se kvůli dálnici nedostanou na obdělávaná pole. Napadli povolení vydané 7. března, které se týká souboru dvou desítek souvisejících staveb, například přeložky silnice III/4353, mostu na této silnici nebo polní a přístupové cesty u budoucí dálnice.

Práce na novém úseku D55 u Krčmaně, 14. června 2023
Autostráda Olomouc - Přerov se už rýsuje. Jak pokračuje stavba D55

Výstavbu nového úseku dlouhého 7,6 kilometru do Kokor zahájilo ŘSD koncem dubna a na trase je v těchto dnech rušno. U Krčmaně a Majetína pracují desítky strojů. Navážejí a zarovnávají potřebný podkladní materiál.

„V rámci stavby dálnice D55 Olomouc – Kokory technika rovná podloží a naváží podkladní materiál na rozprostřenou geotextilii,“ popisoval před pár dny regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu úseku dálnice D55 Olomouc - Kokory, 25. dubna 2023
Stavba D55 Olomouc - Kokory odstartovala. Kdy se pojede až do Přerova?

Proběhly také odborně dozorované sanace i hutnící pokusy. „Stavební ruch se odehrává na polích podél původní silnice I/55, kde vede plynulý provoz,“ dodal mluvčí.

Na nový dálniční úsek podepsalo ŘSD smlouvu se společností EUROVIA CS, která předložila nabídkovou cenu 1,95 miliardy korun bez DPH. ŘSD chce úsek uvést do provozu ke konci roku 2025. Úlevu to přinese zejména lidem v Krčmani, odkud obchvat odvede tisíce projíždějících aut ze stávající silnice I/55.

Vizualizace dálnice D55 Olomouc - Kokory. Křížení se silnicí Velký Týnec - Grygov
Zemědělci se kvůli D55 nedostanou traktorem na pole. Napadli povolení

Chystaná část D55 v posledních letech zaměstnávala soudy poté, co společnost Agra Velký Týnec napadla povolení na samotnou autostrádu do Kokor. Spor skončil u Nejvyššího správního soudu. Ten ale vyhověl stížnosti Ministerstva dopravy a ŘSD. Zemědělci neuspěli ani se stížností u Ústavního soudu.