Pozitivní zprávou je, že Třebůvka v Lošticích již kulminovala a pod druhý stupeň večer opadla hladina Moravské Sázavy v Lupěném.

„V horní části povodí Moravy aktuálně dochází k poklesům průtoků, toky jsou po kulminacích. V navazujících úsecích vodních toků dochází vlivem dotoku ještě k nárůstům, ale ve středních částech povodí nejsou rychlé, spíše zpomalují,“ shrnul po 21. hodině situaci mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

S obavami v pondělí sledovali vývoj v Litovli, kde jde Morava nahoru. „Tolik vody už dlouho nebylo,“ kroutil hlavou na první svátek vánoční zhruba sedmdesátník, který hodinu po poledni shlížel ze starobylého mostu dolů k vodě. „Snad z toho nic hrozného nebude. Místo ještě je,“ poznamenal před odchodem ze Svatojánu ke kapacitě koryta.

Velká voda v Litovli, 25. prosince 2023:

Fotogalerie: Litovel Morava řeka velká voda

Odpoledne vyhlásila litovelská povodňová komise třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. „Informovali jsme občany, aby si lidé v povodňové oblasti zajistili svůj majetek. Platí zákaz manipulace s poklopy kanalizačních vpustí a zákaz chození na břehy Moravy,“ uvedl po odpoledním zasedání povodňové komise starosta města Viktor Kohout.

Hlavní tok i ramena Moravy se odpoledne držely v korytech. Místy se už ve městě začala tlačit spodní voda, ale zatím bez větších škod. „Hodně vody pojme náš lužní les. Třicet nebo čtyřicet centimetrů nám to ve městě ještě stoupne, s tím musíme počítat. Zatím je ale pořád rezerva,“ popisoval odpoledne starosta.

Povodňová situace v Litovli před polednem 25. prosince:

Povodňová situace v pondělí odpoledne před Litovlí - v Nových Mlýnech, část Bílé Lhoty. | Video: Tauberová Daniela

V Olomouci by měla řeka Morava v noci dosáhnout druhého povodňového stupně. Odpoledne voda zalila náplavku. Havarijní služba magistrátu ještě před tím vydala pokyn k jejímu uzavření.

„Vzhledem ke zvýšenému průtoku se prostor náplavky pomalu zaplavuje. Hladina Moravy na profilu Olomouc – Nové Sady má podle předpokládaných prognóz v dnešních odpoledních a večerních hodinách dosáhnout stupňů povodňové aktivity,“ informoval v pondělí tajemník povodňové komise města Jan Langr.

Podle aktuální předpovědi meteorologové od úterního dne by už neměly přijít významné dešťové srážky, což by mělo vést ke zklidnění povodňové situace. Hlavní tok měl v krajském městě kulminovat v průběhu středečního večera.

„Situaci bedlivě sledujeme. Pracovníci odboru ochrany společně s technickými službami a kolegy z dopravy jsou v pohotovosti,“ upozornil Jan Langr.

Vzhledem k úrovni dokončených protipovodňových opatření v Olomouci odborníci nepředpokládají zásadní komplikace či vetší rozlivy.

„Pozorní by však měli být majitelé nemovitosti, kteří mají suterénní prostory v blízkosti toků, kvůli zvýšené spodní hladině vody. Upozornění platí nejen pro město Olomouc, ale pro celé území správního obvodu,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Nadále platí i obezřetnost při pohybu v blízkosti rozvodněných toků. Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitoruje havarijní služba města Olomouce.

Velká voda od pondělního odpoledne způsobuje v některých místech komplikace v dopravě. Tři silnice nižších tříd jsou aktuálně uzavřené.

Neprůjezdná je silnice 4468 mezi Štarnovem a Štěpánovem, částí Benátky, kde se vylil potok z koryta. Obousměrná uzavírka by měla podle serveru dopravniinfo.cz trvat do úterní 8. hodiny.

Kvůli zatopené komunikaci neprojedou řidiči ani mezi Dolní Libinou a Novou Hradečnou. Na silnici 44412 na výjezdu z obce Libina se podle serveru dopravniinfo.cz vylila voda z rybníka. I zde by měla záplava ustoupit do úterní 8. hodiny.

Na Šumpersku je neprůjezdná silnice III/ 31541 mezi obcemi Lukavice a Bohuslavice, kde se ale stejná situace opakuje několikrát ročně.

Vodohospodáři během noci očekávají v horních částech povodí Moravy trvalejší pozvolné poklesy, ve středních částech pak dosažení kulminací. „Během zítřka bude docházet k postupnému poklesu,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se může vyskytnout déšť v oblasti Jeseníků, kde v horním povodí řeky Moravy může podle vodohospodářů dojít k opětovnému zvýšení hladin s dosažením povodňových stupňů.

Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli na první svátek vánoční už ke zhruba padesáti událostem, které souvisely s počasím a rozvodněnými toky.

Fotogalerii ze zásahu hasičů v Olomouckém kraji najdete ZDE:

Fotogalerie: Olomoucký kraj hasici zásahy škody vítr voda prosinec 2023

„Nejvíce jsme řešili stromy na komunikacích, a to v sedmnácti případech, čistili jsme propustky a toky od naplavenin a zasahovali i u dalších jevů v souvislosti se zvýšením hladiny toků. Celkem šlo o třináct případů,“ informovala v pondělí 25. prosince po patnácté hodině krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Kromě toho hasiči v devíti případech čerpali vodu ze sklepů a garáží a monitorovali situaci. Spolupracují přitom s jednotkami sboru dobrovolných hasičů napříč celým krajem.