Koaliční smlouvu v pondělí na radnici podepsali lídr ANO Miroslav Žbánek, lídr hnutí spOLečně Otakar Štěpán Bačák, lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek a lídr Pirátů Viktor Tichák. Primátorem Olomouce bude nadále Miroslav Žbánek (ANO).

„Jsem rád, že se nám po poměrně hladkém koaličním vyjednávání podařilo s novými partnery sestavit koaliční smlouvu. Svou strukturou reflektuje nejen společné programové cíle, ale v preambuli také odkazuje na složitou energetickou a ekonomickou dobu, ve které se nová koalice v Olomouci formuje,“ uvedl primátor.

Programové cíle budou podle něj postupně přetvořeny do programového prohlášení nové koalice.

„Snažili jsme se, aby reflektovaly programové a volební priority stran, které koalici uzavírají a zároveň dávaly dostatečný prostor tématům, jež souvisejí s rozvojem Olomouce. Jsme si vědomi, že první měsíce koaliční spolupráce budou poznamenány právě složitou ekonomickou a energetickou situací. Věřím, že shoda, která panovala na rozvojových cílech města, se podaří v nejbližších letech přetavit do konkrétních projektů, které pocítí i občané města,“ dodal Miroslav Žbánek.

Lídr ANO Miroslav Žbánek (uprostřed), lídr spOLečně Otakar Štěpán Bačák (vlevo) a lídr ProOlomouc a Pirátů Tomáš Pejpek (vpravo)
Olomoucká trojkoalice si rozdělila posty. Prohlédněte si nové radní

Pejpek: Naplnění osmileté cesty

Novým náměstkem pro strategický rozvoj města se stal Tomáš Pejpek (ProOlomouc). Hnutí ProOlomouc bylo v uplynulých dvou volebních obdobích v opozici a ve vedení města je tak poprvé.

„Velká část našich programových cílů se už promítla do znění koaliční smlouvy. Je to pro nás naplnění více než osmileté cesty směrem ke zlepšení toho, jak Olomouc přistupuje k rozvoji města a kvalitě investic. Věřím, že tak, jak jsme poměrně hladce dojednali koaliční smlouvu, že podobným způsobem bude pokračovat také naše spolupráce,“ řekl při podpisu koaliční smlouvy Tomáš Pejpek.

Náměstkem pro školství, kulturu a cestovní ruch je nyní Viktor Tichák (Piráti), na starost bude mít také komise městských částí.

„Vzdělávání, školství a kultura ve městě jsou našimi prioritami. Mým cílem bude propojovat jednotlivé segmenty kultury ve městě. Další věc, kterou je potřeba zmínit je, že našimi prioritami byly také věci sociální,“ připomenul Viktor Tichák.

Galerie nových olomouckých zastupitelů, 2022
NOVÍ ZASTUPITELÉ v Olomouci. Podívejte se, koho jste si zvolili

Program v lednu

Ekonomickým náměstkem je Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), který stejný post zastával dosud. Hnutí spOLečně se bude na vedení města podílet již druhé volební období. Pro následující čtyři roky má Otakar Štěpán Bačák několik priorit.

„Ty, které já spatřuji v ekonomickém počínání města, jsou udržení fiskální stability města ve vazbě na umořování dluhu. Druhá věc je sociální aspekt, to znamená nejen podpora sociálních věcí, které má město v gesci, ale tak, aby se situace obyvatel nezhoršovala. Třetím pilířem ekonomiky musí být zachování rozsahu investic,“ míní Otakar Štěpán Bačák.

Ustavující zasedání zastupitelstva města Olomouce se uskuteční v pátek 21. října. Rada města v novém složení poprvé zasedne v pondělí 24. října. Programové priority nové koalice se stanou základem pro programové prohlášení, to má být hotové v lednu příštího roku.

Nová Rada města Olomouce

Miroslav Žbánek (ANO) - primátor


Miroslav Žbánek (ANO)Zdroj: Archiv strany/hnutíkancelář primátora, interní audit a kontrola, ochrana obyvatel, právní oblast, zahraniční vztahy, zastupování statutárního města Olomouce navenek, městská policie, ZOO

Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) - náměstek primátora


Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)Zdroj: Archiv strany/hnutíekonomika, řízení a kontroling městských firem, městská zeleň a odpadové hospodářství, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce

Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti) - náměstek primátora


Tomáš Pejpek (ProOlomouc)Zdroj: Archiv strany/hnutístrategický rozvoj, útvar hlavního architekta, rozvoj a směřování IT, SmartCity

Miroslava Ferancová (ANO) - náměstkyně primátora


Miroslava Ferancová (ANO)Zdroj: Archiv politika/stranymajetkoprávní záležitosti, doprava, sport, Hřbitovy města Olomouce

Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti) - náměstek primátora


Viktor Tichák (Piráti)Zdroj: Archiv strany/hnutíškolství, kultura, cestovní ruch, komise městských částí a detašovaná pracoviště, Knihovna města Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a příspěvkové organizace v oblasti školství, u nichž plní SMOl funkci zřizovatele (mateřské a základní školy).

Miloslav Tichý (ANO) - náměstek primátora


Miloslav Tichý  (ANO)Zdroj: Archiv strany/hnutíinvestice, dotační projekty

Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti) - náměstkyně primátora


Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc)Zdroj: Archiv strany/hnutísociální politika, bytová politika

Neuvolnění členové rady:

Eva Kolářová (ANO)

Jaromír Lošťák (ANO)

Václav Kryl (ANO)

Lukáš Krbeček (spOLečně)