Plán udržitelné mobility navrhuje podobu dopravy ve městě na několik desetiletí dopředu, město jej přijalo v roce 2018.

„Jeho části je však třeba pravidelně aktualizovat, a právě to se děje letos prostřednictvím výzkumu dopravního chování, který jsme zadali,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Od soboty 23. října do listopadu osloví tazatelé pět stovek náhodně vybraných olomouckých domácností a požádají o vyplnění dvou krátkých dotazníků.

Ilustrační foto
Nanomateriál z Olomouce pomáhá odhalit pančované hovězí maso

„První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech. Druhý se zabývá cestami, které členové domácnosti v jednom běžném pracovním dni a jednom víkendovém dni podnikli. Respondentům zaručujeme plnou anonymitu, jejich odpovědi zpracováváme hromadně spolu s výpověďmi stovek dalších dotázaných,“ ujistil Zdeněk Dytrt z Centra dopravního výzkumu.

Olomoučané tazatele poznají podle průkazu agentury SC&C, s dotazy se mohou v průběhu průzkumu obracet na koordinátorku sběru dat Viktorii Kováčovou na telefonu 773 780 828 nebo lze otázky zaslat na e-mail vkovacova@scac.cz.