Uvažuje se o ní v lokalitě u Centra Semafor.

„Nabíjecí stojany jsou navrženy na parkovišti v Legionářské ulici a na Svatém Kopečku u zoo,“ uvedla mluvčí radnice Radka Štědrá.

Olomouc se zapojila do projektu eGuts, jehož se účastní celkem 13 hlavních partnerů z 9 zemí. Za Českou republiku je to Centrum dopravního výzkumu (CDV), které si za přidruženého partnera zvolilo právě Olomouc. Společně pracují na rozvoji elektromobility.

Mezinárodní projekt běží od roku 2017. Dohromady si jeho úšastníci rozdělí 1 819 075 eur, tedy okolo 45 milionů korun.