O půl šesté večer se dav pomalu vydal na trasu lampionového průvodu, který letos vedl přes Dolní náměstí, Kateřinskou ulici a Bezručovy sady k Žižkově náměstí. Zatímco čelo průvodu vcházelo do parku, ti na jeho konci teprve opouštěli Horní náměstí. Trasu před vstupem do sadů zabezpečovala městská police.

Během průchodu Bezručovými sady padla tma a dav lidí se proměnil v pomalu se pohybující řadu svíticích lampionů a lucerniček. Často početné skupinky lidí i s malými dětmi a kočárky mezi sebou bezstarostně klábosily a občas někdo musel napomenout své neposedné dítě, které lampionem na tyčce máchalo v davu. „Přes ten park je to daleko příjemnější. Líbí se mi to víc než minule, když se šlo přes město,“ komentoval trasu průvodu jeden z můžu v davu.Jak se průvod pomalu blížil cíli na Žižkově náměstí, některé skupinky si hledaly vlastní cestu jinými ulicemi, aby získaly náskok a byly na náměstí dříve. „Letos je to podruhé, co jsme šli na průvod a vzali jsme tady s kamarádkou děti, ať se podívají na ohňostroj. Líbí se mi to, je to příjemný způsob, jak oslavit takový významný státní svátek. Ještě nám tu trochu chybí nějaký svařák na zahřátí,“ říká paní Monika Poledňáková, která vyrazila na průvod se svými dvěma dětmi.

Při příchodu na Žižkovo náměstí nebylo možné si nevšimnout množství policejních aut a hlídek, které zajišťovaly bezpečný a hladký průchod davu. Před památníkem Tomáše Garriguea Masaryka se pomalu navršovaly památeční věnce z rukou zástupců armády, města nebo Sokola. Následovalo slovo náměstka primátora Ladislava Šnevajse, česká hymna v podání Vojenské hudby Olomouc a pyrotechnici mohli odpálit závěrečný ohňostroj, přímo za zády sochy prvního československého prezidenta.