Část oslav začne už v 11 hodin u pomníku Bojovníkům za svobodu a demokracii na třídě 17. listopadu.

Program pak bude pokračovat od 18.30 na Horním a Žižkově náměstí.

Kromě toho bude slavnostně nasvícená i radnice v centru Olomouce, barevná světla v oknech vytvoří českou trikoloru.

Zástupci města se vypraví i do Nákla a místní části Lhota nad Moravou, kde se pokloní památce studenta Jana Opletala zabitého nacisty v roce 1939. 

Hlavní program oslav18.30 sraz na Horním náměstí v Olomouci

18.30–19.00 videoprojekce listopadových událostí u sloupu Nejsvětější Trojice

19.00 průvod vyrazí z Horního náměstí, Denisovou ulicí dojde na Žižkovo náměstí (u pedagogické fakulty)

19.20 zazní Modlitba pro Martu v podání studentky, slavnostní proslov rektora Jaroslava Millera a zástupce studentů a na závěr česká hymna 

Pochod Olomoučanů centrem

Studenti, akademici a zájemci z řad veřejnosti zamíří v pondělí 17. listopadu v 19 hodin od radnice na Žižkovo náměstí, kde zazní Modlitba pro Martu, proslov rektora Jaroslava Millera a mluvčího studentů.

„Dvacet pět let od listopadových změn si palčivě uvědomuji, že hodnoty a étos podzimu roku 1989 je nutné bránit proti jejich relativizaci. Z tohoto důvodu si Univerzita Palackého výročí připomene řadou akcí včetně fotografické výstavy mapující klíčové listopadové a prosincové události v Olomouci," uvedl rektor Jaroslav Miller.

„Rád bych také vyzval studenty, kolegy i obyvatele města Olomouce k účasti na pochodu městem, který bude končit před sochou T. G. Masaryka u pedagogické fakulty," doplnil .

Cinkající průvod odkloní tramvaje

Průvod se za zvonění svazky klíčů či zvonků vydá z Horního náměstí ulicemi Ostružnická, Denisova, přes Náměstí Republiky a třídu 1. máje na Žižkovo náměstí k pomníku Tomáše Garrigue Masaryka.

Tam proběhne slavnostní ceremoniál s položením kytic.

Během průvodu tedy přibližně od 18.50 do 19.30 hodin budou tramvajové linky čísel 2 a 4 v obou směrech odkloněné z centra na Tržnici a třídu Kosmonautů.

„Po ukončení průvodu bude provoz tramvajových linek vrácen do původních tras," sdělila Martina Krčová, mluvčí olomouckého dopravního podniku.

Promítání ukáže demonstrace i happeningy

Půl hodiny před plánovaným odchodem průvodu začne u sloupu Nejsvětější Trojice projekce archivních záběrů z listopadu 1989.

„Video smyčka bude čerpat z dobových materiálů, které máme k dispozici v univerzitním archivu. Sestřih představí tehdejší dění na Horním náměstí, ve Sportovní hale Univerzity Palackého a v budově filozofické fakulty. Součástí projekce budou také záběry studentských happeningů," přiblížil Martin Müller z oddělení komunikace.

Výstava dobových fotografií

Univerzita Palackého si chvíle, kdy se v Olomouci psala historie, připomene také dvojí výstavou.

Dobové fotografie spolu se současnými portréty tehdy aktivních osobností budou od 17. listopadu do 31. prosince k vidění v univerzitní knihovně ve Zbrojnici a ve Vlastivědném muzeu.

„Obě výstavy jsme připravili s vírou, že tyto snímky i mezi dnešními studenty alespoň částečně vyvolají nezapomenutelnou atmosféru listopadových a prosincových dní roku 1989. Byly to chvíle, kdy o něco šlo a na které bychom neměli zapomínat," zdůraznila Lenka Skácelíková z oddělení komunikace.

Podotkla, že dobové fotografie doplnili současnými portréty osobností, které tehdy byly u toho – portréty tehdejších studentů, pedagogů, herců a občanských aktivistů.

Listopadové události roku 1989 prezentovalo Vlastivědné muzeum už před pěti lety rozsáhlou výstavou, která vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

„Velmi mě těší, že po pěti letech na tuto spolupráci navazujeme a veřejnosti připomínáme, byť v komornější podobě, návrat demokratických poměrů do naší země," dodal ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Mezinárodní den studentstva oslaví i Moravská vysoká škola Olomouc. Shromážděním akademické obce v úterý od 11 hodin v BEA centru Olomouc.