V okresních městech Olomouckého kraje začnou od září fungovat nové výdejny potravinové banky. Celková kapacita se má pohybovat okolo 200 tun pomoci určené pro více jak šest tisíc obyvatel kraje.

Hejtmanství na rozšíření distribuční sítě potravinové banky přispěje částkou tři miliony korun. „Projekt je zaměřený na samoživitelky a rodiny s dětmi, osoby v nouzi, seniory a podobně. Počet lidí, kteří využívají potravinové banky, roste a kraj na to chce reagovat,“ sdělil hejtman Josef Suchánek.

Jídlo pro potřebné

Důvodů pro rozšíření sítě potravinových bank v Olomouckém kraji je podle Ivo Slavotínka, náměstka hejtmana pro sociální oblast, hned několik. „Organizacím nabízejícím potravinovou pomoc už nestačí sklady a trápí je i nedostatek personálu. Rozšíření výdejen potravinové pomoci do Prostějova, Přerova, Šumperka a Jeseníku distribuci potravin urychlí a zlepší,“ vysvětlil Ivo Slavotínek.

Do potravinových bank si pro jídlo jezdí výdejní organizace, které s nimi dlouhodobě spolupracují. Potraviny pak rozdělují mezi své klienty. V Olomouckém kraji je výdejních organizací jednačtyřicet. Je mezi nimi například Charita, Člověk v tísni, Armáda spásy, Maltézská pomoc, dětské domovy, azylová centra či SOS dětské vesničky.