Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. Kromě výměny asfaltu na silnici bude nový ostrůvek a dvě autobusové zastávky. Kompletně hotovo má být podle plánu do 27. června.

Úplná uzavírka kvůli stavebním pracím začala v části Okružní ulice ve čtvrtek ráno. Zahrnuje i křižovatku s ulicí Jílová.

V rámci I. etapy od 4. dubna do 2. června je v úseku od vjezdu do garáží G1 až za křižovatku s Jílovou umožněn vjezd dopravní obsluze a vozidlům IZS.

V rámci 2. etapy ve dnech 3. až 16. června se bude asfaltovat a vjezd umožněn nebude vůbec. Od 17. června do 27. června bude v úseku platit stejný režim jako při I. etapě rekonstrukce.

V Okružní ulici budou zastavovat autobusy. Výstavba nových zastávek včetně nástupišť, přístupového chodníku a nového středního dělícího ostrůvku s místem pro přecházen už získala povolení.
V Okružní nad Mačkalovem budou nové zastávky autobusu

Obousměrná objízdná trasa vede Neředínskou, třídou Míru, Foerstrovou a Hněvotínskou.

Během poslední fáze rekonstrukce důležité spojnice opět dojde k obnově asfaltového povrchu vozovky, výměně betonových obrubníků, uličních vpustí a doplnění dlažebních kostek. Součástí investice jsou ale také dvě nové zastávky včetně nástupišť, přístupového chodníku a nového ostrůvku s místem pro přecházení.