Společnost Office Park Šantovka  plánuje výrazně rozšířit nákupní centrum na levý břeh Mlýnského potoka.

Nabídnout se chce dalších 80 obchodů. Záměr počítá s parkováním více než 600 aut.

Obchodní centrum, které bylo otevřeno v roce 2013, chce Office park Šantovka rozšířit směrem na východ na plochu stávajícího parkoviště, dětského hřiště a části volné plochy určené pro výstavbu.

Plánuje čtyřpodlažní objekt, včetně jednoho podzemního podlaží.

Se stávajícím obchoďákem má být Galerie 2 ve spodní části propojena novým mostem a přechodem přes tramvajovou trať.

"Úroveň druhého nadzemního podlaží navazuje na stávající objekt, její podlaha překlenuje jak Mlýnský potok, tak i tramvajovou trať. Objekt výškově navazuje na stávající podlaží,“ popisuje v oznámení společnost Office park Šantovka.

Kdy bude hotovo?

Na projektu Galerie Šantovka 2 jako designový architekt nadále spolupracuje Atelier Benoy.

Galerie Šantovka 2Zastavěná plocha: 19 480 m2
Obestavěný prostor: 310 077 m3 
Užitná plocha: 51 300 m2
Počet funkčních jednotek a jejich velikost: cca 80 jednotek o celkové ploše 23 300m2
Počet uživatelů obchodní centrum: v průměru 10 000 osob/den
Počet podzemních parkovacích stání: 355
Počet povrchových parkovacích stání (parkoviště východ): 48
Počet střešních parkovacích stání (3NP): 217
Počet parkovacích stání celkem: 620 

Zdroj: KÚ Olomouckého kraje

„Roli exekutivního architekta zastává architektonická a projekční kancelář Obermeyer Helika, která je rovněž součástí velké mezinárodní skupiny a patří mezi největší a nejzkušenější ateliery u nás. Naposledy se například podílela na rozšíření Centra Chodov, které je co do počtu obchodních jednotek největším centrem v České republice,“ sdělil za investora Juraj Aláč.

Pokud firma získá všechna potřebná razítka, postaví novou část v letech 2019 a 2020.

Celková investice půjde do jednotek miliard korun. „Souhrnně se bude jednat o přibližně 2,5 miliardy korun,“ uvedl Aláč.

V současnosti probíhá takzvané Zjišťovací řízení, malá EIA, kdy byla zveřejněna informace o oznámení investorského záměru.

Do 30 dnů od jeho zveřejnění mají územní samosprávné celky a správní úřady zaslat vyjádření krajskému úřadu, zda je či není nutné posuzovat vliv stavby na životní prostředí.

Poptávka po nových obchodech

Stávající Galerie Šantovka, kde je 200 obchodů, má prodejní plochu 46 000 metrů čtverečních.

Obchoďák otevřel na místě zkrachovalého podniku Milo na podzim 2013.

„Obchodně společenské centrum každoročně navštíví více než osm milionů zákazníků a celkové obraty centra i naprosté většiny nájemců již pátým rokem nepřetržitě rostou. Požadavek současných nájemců na zvětšení svých prodejen i silná poptávka zájemců o nové prodejny nám jen potvrzují skvělé výsledky projektu a další velký potenciál Olomouckého regionu a kupní síly jeho obyvatel,“ uvedl k rozšíření Aláč.

Olomouc City: Nebojíme se

Po otevření Galerie Šantovka předpovídali odborníci potíže velkým nákupním centrům na okraji Olomouce.

Podle Zdeňka Volfa se Olomouc CITY daří. Muselo však investovat, zapracovalo na vizuální podobě a proměnilo skladbu nájemců. Šantovce však účinně čelí hlavně polohou na okraji Olomouce u výpadovky na Hradec Králové.

„Rozšíření Šantovky se neobáváme. Je to velké nákupní centrum a spousta lidí nechce parkovat v podzemí a bloudit po velkém nákupním centru. U nás dobře zaparkují, nemusejí zajíždět do centra Olomouce. Naše poloha i velikost jsou výborné. Olympie je na tom hůře,“ uzavřel Zdeněk Volf z Olomouc City.