Nejen na Nemilance vytrvale kácejí stromy i keře a rychle obnovují hráze, které lidé za pomoci techniky opakovaně odstraňují.

Bobři, kteří se před pár lety usadili na říčce Nemilance, jsou potomky bobrů, kteří byli v Litovelském Pomoraví vysazeni už v letech 1991 a 1992. Tehdy se jednalo o dvacet bobrů evropských ze severovýchodního Polska a v roce 1996 k nim ještě přibyl další pár z Litvy.

„Pod vedením profesora Štěrby jsme je vraceli do krajiny v devadesátých letech minulého století. Po mnoha letech se vrátili do původního domova, ale jejich počty od té doby výrazně narostly, což je jistě důvodem k zamyšlení nad regulací početních stavů na základě výsledků prací odborníků,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Zákonem chránění jsou nejen zmínění hlodavci, ale také jejich sídla. „Bobři jsou velmi vnímaví a činorodí. Pokud jim technikou odstraníme hrázku, tak to hned zjistí a rychle si staví novou. Kácí přitom nové stromy i keře, což jsme zaznamenali nejen v případě Nemilanky,“ popsal Petr Loyka s tím, že magistrát konzultuje případná opatření s Vlastimilem Kostkanem, předním odborníkem na bobry v Evropě. Ten také situaci na Nemilance dlouhodobě monitoruje.

Bobří hráze tam nechalo Povodí Moravy opakovaně odstranit, chránění hlodavci si je však pravidelně obnovují. „Na Nemilance jsme je ´bourali´ už mnohokrát. Bobr je velmi aktivní živočich a hráz si na stejném místě během pár dnů postaví znovu. Je to boj s větrnými mlýny,“ konstatoval již dříve mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že škody na tocích v regionu se pohybují v řádech milionů korun.

Psali jsme před deseti lety:

Pokud lidé zjistí, že jim bobři svou činností způsobili škodu, mohou se poradit na odboru životního prostředí magistrátu. „V souladu s platnou právní úpravou situaci zdokumentujeme tak, aby bylo možné získat náhradu za škodu způsobenou chráněným živočichem a samozřejmě i poradíme s dalším postupem,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.