Lhůta pro doručení žádosti skončí 17. února, kdy musejí být veškeré podklady na ministerstvu pro místní rozvoj.

„V rozvodných řadech města Olomouce se olověné potrubí nevyskytuje. Je to problém přípojek a vnitřních rozvodů, za jejichž obnovu je zodpovědný vlastník přípojky či vlastník nemovitosti. Na území města Olomouce je podle údajů z loňského roku zhruba 1800 olověných přípojek," upozornila mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Podle odborníků jsou však v Olomouci a dalších městech Olomouckého kraje desítky činžovních i rodinných domů, jejichž obyvatelé pijí vodu, která teče škodlivými rozvody.

Přitom jejich výměnu zaplatí stát. Žádosti přijímá do poloviny února.

Nejčastěji domy kolem nádraží

Olomoučanka Eva Švecová žije v činžáku na Masarykově třídě od začátku. Než se s partnerem rozhodli pro pronájem bytu v domě ze třicátých let, chtěli vědět, jestli nemá rozvody vody z olova. 

Uklidnilo je, že vlastník trubky vyměnil před dvěma roky.

„Chtěli jsme mít jistotu. Plánujeme dítě a těm hrozí olovo nejvíce," svěřila se osmadvacetiletá učitelka.

„Sama bych rozvody nezkoumala, nerozumím tomu, ale partner je stavební inženýr a na staré olověné potrubí v těchto domech upozornil," doplnila.

Podle Martina Halaty ze Zdravotního ústavu v Olomouci je právě na Masarykově třídě a v jejím okolí řada činžovních domů s nezdravými trubkami ve zdivu.

Ti, kteří v domech bydlí, to přitom možná ani nevědí anebo se tím prostě nezabývají.

„Většinou se jedná o domy ze třicátých let, jde například o lokality kolem hlavního vlakového nádraží. Ale řešili jsme i rodinné domy. Celkově může jít o několik desítek objektů. Nejen v Olomouci, ale i v Přerově, Prostějově," upozornil Martin Halata.

Přitom stát poskytuje na výměnu trubek v domě dotaci, která může dosáhnout dvaceti tisíc korun na byt.

„Vloni jsme měli šestnáct žádostí z Olomouce a patnáct vlastníků dotaci získalo. Je škoda možnosti nevyužít, navíc došlo ke změně limitu pro olovo, který je mnohem přísnější," vzkázal vlastníkům, kteří se trubkami nezabývají.

Rozbor, projekt a rozpočet

Že voda protékající starým potrubím olovo skutečně obsahuje, a často nadlimitní množství, prokazují výsledky monitoringu, který si žadatelé o státní podporu musejí nechat udělat.

„Jediný dům ze šestnácti, měl hodnoty nižší, a tak o dotaci nakonec nežádal," poukázal Martin Halata ze zdravotního ústavu, který monitoring provádí.

Lhůta pro doručení žádosti skončí 17. února, kdy musejí být veškeré podklady na ministerstvu pro místní rozvoj.

Vedle rozboru prokazujícího zvýšené množství olova, přes 10 mikrogramů v litru pitné vody, musí v případě, že je žadatelem společenství vlastníků nebo bytové družstvo, dodat usnesení o souhlasu s provedením opravy, také technické řešení výměny potrubí a rozpočet rekonstrukce.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách ministerstva.

„Pokud by žadatelé potřebovali poradit, mohou se obrátit na nás. Případně je nasměrujeme na úspěšné žadatele z posledních let, kteří jim jistě poradí," dodal Martin Halata.

Olovo ohrožuje hlavně děti

Výměnu rozvodů doporučují i vodárenské společnosti.

„V dodávané pitné vodě není olovo prakticky přítomno – v naprosté většině vzorků není zjištěno vůbec, ve zbytku na úrovni zlomku limitní hodnoty – ale jeho obsah ve vodě vytékající z kohoutku může být zvýšen v domech, které dosud mají staré olověné rozvody. I když jeho obsah lze snížit odpouštěním vody, nejjistější způsob, jak se riziku vyhnout, je rozvody vyměnit. Neexistuje totiž ani selektivní technologie úpravy vody, která by dokázala olovo z pitné vody u spotřebitele odstranit," upozornila mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Olovo v pitné vodě ohrožuje hlavně děti a jejich vyvíjející se nervový systém. Proto byl limit v pitné vodě zpřísněn.

„Důvodem byly nové toxikologické poznatky o působení olova, především na vývoj mozku u dětí. Odůvodněně se předpokládá, že ve starých obytných domech, které dosud mají olověné rozvody pitné vody, bude obtížné nových zpřísněných požadavků dosáhnout a tudíž je nejvhodnější přistoupit k výměně olověného potrubí za jiné, nezávadné," uzavřel Martin Halata.