Jeho součástí je takzvaná angiolinka – rentgenový přístroj, který odborníkům umožňuje léčit choroby srdce a cév, aniž by pacienta museli klasicky operovat.

Moderní prostory v úterý vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Investice do stavebních úprav a techniky dosáhla 35 milionů korun.

„Nemoci srdce a oběhové soustavy stojí mezi příčinami úmrtí v České republice na prvním místě. Je proto velmi důležité investovat právě do této oblasti medicíny, v současné době patříme k nejlépe vybaveným kardiologickým pracovištím v zemi,“ uvedl Roman Havlík, zástupce ředitele a náměstek léčebné péče FNOL.

Specialisté I. interní kliniky – kardiologické využívají dva špičkové katetrizační sály.

„První z nich jsme otevírali loni v létě, druhý dnes. Každý z těchto sálů je vybaven novou angiolinkou, tedy speciálním rentgenovým přístrojem, který nám umožňuje léčit onemocnění srdce a cév bez nutnosti klasické operace,“ sdělil v úterý přednosta kliniky Miloš Táborský.

„Na novém sále máme nyní k dispozici velmi kvalitní systém prostorového zobrazení cév, což nám dovolí realizovat intervenční výkony na tepnách malých rozměrů. Navíc systém umožňuje zvýšit efektivitu a bezpečnost prováděných intervenčních výkonů,“ popisoval možnosti přednosta kardiologické kliniky.

Pomocí moderní rentgenové technologie provádějí lékaři například náhrady srdečních chlopní či výkony v oblasti ledvinných tepen u nemocných, u nichž nezabrala jiná léčba vysokého krevního tlaku.

„Během výkonů můžeme navíc používat menší dávky kontrastní látky, což pro pacienty znamená další zvýšení jejich bezpečnosti,“ dodal přednosta kliniky Táborský.

Přístrojové vybavení nového sálu přišlo na více než 30 milionů korun. Nemocnice je získala výměnou za pozemky ve svém areálu, které poskytla Univerzitě Palackého pro dostavbu Teoretických ústavů Lékařské fakulty.

Částku 4,5 milionu korun vložila do stavebních úprav a dalšího vybavení pracoviště.

Kardiologická klinika ročně provede kolem 3000 srdečních katetrizací a 1200 angioplastik. Patří mezi největší kardiologická pracoviště v České republice.