Morava v Olomouci, na odečtu Nové Sady, dosahovala v 17:00 výšky 358 centimetrů, což je těsně pod prvním, nejnižším stupněm povodňové aktivity. V tu dobu začalo vydatně pršet. Hladina řeky jde nahoru a podle předpovědi by měla v pátek dopoledne překročit limit pro druhý stupeň – povodňová pohotovost. Maxima dosáhne podle posledního předpovědního modelu ČHMÚ ve večerních hodinách a následovat bude pokles.

„Situaci dále bedlivě sledujeme, pracovníci odboru ochrany a další složky jsou v pohotovosti,“ ujistil primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Řeka Morava v Olomouci, most na Nových Sadech, U Dětského domova. V tu chvíli byla na 3. stupni povodňové aktivity, 27. prosince 2023
Morava v Olomouci již pozvolna klesá, lidé pořizují fotografie vzedmuté hladiny

Dramatičtější může být situace v Litovli. Model ještě ve čtvrtek dopoledne naznačoval stav ohrožení v Moravičanech, což by vzhledem k nasycenosti lužních lesů mohlo znamenat problém. Povodňová komise Litovle ve čtvrtek upozornila obyvatele na možné krátkodobé dosažení třetího stupně v profilu Moravičany.

„Upozorňujeme občany žijící v záplavové zóně aby sledovali stav toku a v případě potřeby zabezpečili svůj majetek (vozidla na bezpečná místa, v případě potřeby vypnout elektřinu, vodu a plyn, apod.). Povodňová komise rovněž upozorňuje, aby rodiče nepouštěli své děti k hlavnímu toku bez dozoru!“ apeloval na občany povodňový štáb města.

Hladina Moravy v Litovli jde opět nahoru. Podle předpovědi by v pátek měla dosáhnout 2.stupně povodňové aktivity, případně 3., tedy stavu ohrožení. Na snímku situace ve čtvrtek 4. ledna v 9:00.Hladina Moravy v Litovli jde opět nahoru. Podle předpovědi by v pátek měla dosáhnout 2.stupně povodňové aktivity, případně 3., tedy stavu ohrožení. Na snímku situace ve čtvrtek 4. ledna v 9:00.Zdroj: Viktor Kohout, se souhlasem

Aktualizovaný předpovědní model pro Moravičany ale odpoledne mírnil prognózu. Třetí stupeň zřejmě dosažen nebude.V 17:00 dosahovala Morava v Moravičanech 256 centimetrů, což odpovídá stavu bdělosti. Druhý stupeň je zde dosažen při výšce 270. První stupeň byl ve čtvrtek odpoledne na Olomoucku ještě na Oskavě v Uničově.

Hladina řeky Moravy v Olomouci v úterý před 9. hodinou dosáhla druhého stupně povodňové aktivity, limit pro 2. SPA podle profilu Nové Sady činí 390 centimetrů, 26. prosince 2023
Litovel s obavami sleduje stoupající Moravu. Očekává třetí stupeň

Povodňová komise v Litovli by v případě horšího scénáře okamžitě informovala a varovala občany. „Svatoján máme vyčištěný, což umožnil pokles hladiny v minulých dnech, za což jsme rádi. Uvidíme, jaký bude nakonec vývoj, klíčová bude situace z pátku na sobotu,“ dodal ve čtvrtek dopoledne starosta.

Příznivě by z pohledu povodňové situace měly zafungovat avizované mrazy. Celodenní by měly přijít už v neděli. „Situace by se mohla zlepšit s příchodem mrazivého počasí v závěru tohoto týdne, které jednoznačně přispěje ke snížení průtoků,“ poukázal tajemník povodňové komise města Olomouce Jan Langr.

Počasí by měli pozorně sledovat zejména majitelé nemovitostí, kteří mají suterénní prostory v blízkosti toků, kvůli zvýšené hladině spodní vody. Nadále platí i obezřetnost při pohybu v blízkosti rozvodněných toků.

Ilustrační foto
Olomoucko sevřou celodenní mrazy, zřejmě hned tak nepoleví

Vlivem povodňových stavů a zaplavení území může podle odborníků docházet k poškození stromů, k vývratům a k pádům stromů nejen v ramenném systému Moravy a na přítocích, ale i v navazujícím území. „Žádáme občany, aby v lokalitách ovlivněných povodněmi omezili pohyb a v zájmu bezpečnosti a ochrany majetku neparkovali pod vzrostlými stromy motorová vozidla a nezdržovali se v jejich blízkosti,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Bližší informace o aktuální povodňové situaci najdou zájemci na webech Povodí Moravy www.pmo.cz a ČHMÚ www.chmi.cz