Při rozdělování dotací radní rozhodli, že nevyhoví žádostem o příspěvek do 50 tisíc korun.

U žádostí v hodnotě nad 50 tisíc korun vyhoví pouze v polovině žádaných částek s výjimkou dotačních programů v sociální oblasti.

„I tady jsme však zrušením programů na prevenci kriminality vytvořili úsporu 1,2 milionu korun. Revizí prošly všechny žádosti a zůstaly jen ty, které jsou bezprostředně nutné pro zajištění služeb potřebných s ohledem na současnou situaci,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro sociální věci Eva Kolářová.

V příštím roce už město s úplným zrušením malých dotačních titulů nepočítá.

Díky přijatým úsporám se městu podařilo vytvořit rezervu 57 milionů korun na mimořádné výdaje kvůli šíření koronaviru, například na nákup zdravotnických pomůcek.

„Z provozních výdajů jde do rezervy 26 milionů, na dotacích jsme ušetřili 31 milionů. Dalších 11 milionů zůstává na položce granty k dalšímu rozdělení. Připravuji pro městskou radu a zastupitelstvo celou sérii rozpočtových úprav,“ informoval ekonomický náměstek Otakar Bačák.

Dotace město letos nebude poskytovat například na podporu některých činností nebo jednorázových akcí, které se kvůli mimořádným vládním nařízením zastavily nebo se vůbec neuskuteční.

Další výzvy na dotace, kde zatím zůstává k rozdělení 11 milionů korun, budou radní posuzovat později.

„Budeme řešit aktuální podporu organizacím, které jsou existenčně ohroženy. Někteří se bez naší podpory dokážou na čas obejít a někteří se bez ní prostě neobejdou,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Zhruba v polovině roku by podle Otakara Bačáka měly být známy přesnější prognózy dopadů na rozpočet města.

„Výchozí pozice Olomouce není dobrá. Začíná být vidět propad příjmů města, z minulých let máme extrémně vysoké zadlužení. I proto nás ekonomické prognózy nutí k těmto restriktivním opatřením,“ vysvětlil ekonomický náměstek.