Zemědělci z Velkého Týnce, kteří v Krčmani u trasy budoucí dálnice chovají skot a hospodaří na okolních pozemcích, napadli rozhodnutí olomouckého magistrátu vydané 7. března. To povoluje soubor dvou desítek souvisejících staveb, například přeložku silnice III/4353, most na této silnici nebo polní a přístupové cesty u budoucí dálnice.

V odvolání zveřejněném v minulém týdnu na úřední desce magistrátu kritizuje zemědělská společnost závažné nedostatky a chyby v dokumentaci zejména v případě sjezdů na zemědělské pozemky, které zemědělci obhospodařují.

„Sjezdy na zemědělské pozemky nejsou v projektové dokumentaci řešeny, případně zcela vadně. Projektová dokumentace vůbec neřeší převýšení terénu. Takové sjezdy se sklonem cca 40 stupňů jsou zcela nevhodné, přes takové sjezdy velká a těžká technika jezdit nemůže,“ namítají v odvolání.

Kritizují, že ŘSD s nimi o řešení optimálního zajištění příjezdu na pozemky nejednalo. Problémy mají zemědělci podle svých slov už nyní, kdy došlo ke shrnutí skrývky. Nemohou najet na obdělávaný zemědělský pozemek

Příprava území pro stavbu dálnice D55 z Olomouce do Kokor finišuje.  22. března 2023
VIDEO: Tady se chystá nová dálnice Olomouc - Přerov. Stavba je před startem

„Nesouhlasíme s vydaným stavebním povolením, neboť například stavba SO 120 přeložka silnice III/4353 zcela likviduje půdní blok výkupem pozemků pro mimoúrovňovou křižovatku. Pokud stavebník uvádí, že k bloku 2703/4 je možný vjezd z místní komunikace kolem ČOV, je toto sdělení mylné, protože vjezd je navržen v místě, kde výškový rozdíl mezi polní cestou a polem neumožní průjezd zemědělskou technikou,“ poukazují v podaném odvolání, kterým se zemědělci chtějí domoci zrušení stavebního povolení ze 7. března, protože jinak by jim hrozila vážná újma, a nového projednání projektu stavebním úřadem.

Na trase nového úseku D55 intenzivně probíhají přípravné práce. Firma dokončuje skrývku svrchní části zeminy. Oficiální zahájení stavby “D55 5501 Olomouc - Kokory” naplánovalo ŘSD na úterý 25. dubna.

Vizualizace dálnice D55 Olomouc - Kokory
D55 z Olomouce už má firmu, stavba vypukne brzy. Kdy má být hotovo?

Odvolání zemědělců proti povolení souvisejících staveb termín nezvrátí.

„Analyzujeme to a uděláme všechno proto, aby to stavbu nijak nezpozdilo. Termín oficiálního zahájení stavby platí,“ sdělil Deníku mluvčí ŘSD Jan Studecký

Na úsek dlouhý 7,6 kilometru podepsalo ŘSD smlouvu se společností EUROVIA CS, která předložila nabídkovou cenu 1,95 miliardy korun bez DPH.

ŘSD chce nový úsek D55 uvést do provozu ke konci roku 2025. Úlevu to přinese zejména lidem v Krčmani, odkud obchvat odvede tisíce projíždějících aut ze stávající silnice I/55.

Vizualizace dálnice D55 Olomouc - Kokory
Ústavní soud odmítl stížnost proti D55 do Kokor. Stavba má začít v dubnu

Budoucí dálnici do Kokor již řešily soudy poté, co společnost AGRA Velký Týnec napadla povolení roky vyhlížené dopravní stavby. Zemědělci se obávají dopadů na areál na okraji Krčmaně, kde chovají skot.

Spor skončil u Nejvyššího správního soudu. Ten ale vyhověl stížnosti Ministerstva dopravy a ŘSD. Zemědělci neuspěli ani se stížností u Ústavního soudu.