Ten zahrnuje mapu, která přibližuje místa, v nichž slavný skladatel pobýval. V Olomouci je dostupná jen pro propagační účely v informačním centru.

Mezi místy z deseti evropských zemí reprezentuje Českou republiku také Praha.

Kapelník salzburského arcibiskupa Leopold Mozart se svou manželkou, čtrnáctiletou dcerou Nannerl a jedenáctiletým synem Wolfgangem Amadeem zavítal do Olomouce koncem října 1767.

Rodina se tehdy snažila utéct z Vídně před epidemií neštovic.

Mozartovi se ubytovali se v místním hostinci u Černého orla, jejich děti však nakonec v Olomouci onemocněly.

Naštěstí nemoc neměla nějak těžký průběh a brzy se uzdravily.

Po noci strávené v hostinci se Leopold Mozart s rodinou přestěhovali do děkanství kanovníka na místě dnešního Arcidiecézního muzea. Malý Wolfgang Amadeus zde zkomponoval také šestou symfonii F-dur.

V Olomouci Mozartův pobyt připomínají dvě pamětní desky. Na Dolním náměstí, na rohu honosného Hauenschildova paláce, kde dnes najdete Hanáckou restauraci, a na současném sídle Arcidiecézního muzea.