Zastupitelé udělují Cenu města Olomouce za významnou činnost nebo dílo se zřetelným časovým přesahem v oblastech: hudba, přírodní vědy, užité umění, architektura a urbanismus, výtvarné umění, technický pokrok, literární činnost, dramatické umění, společenské vědy, hospodářský rozvoj, sport, žurnalistika a publicistika.

Zájemci mohou podávat do 31. března písemné návrhy na odbor vnějších vztahů a informací magistrátu města nebo na e-mailovou adresu daniela.hornakova@olomouc.eu.

Více informací na www.cenamesta.cz.