Jednu z nejmodernějších verzí PET/CT od firmy Siemens v těchto dnech nastěhovala přepravní společnost do nové budovy v několika kusech. Celková hmotnost přístroje přesahuje pět tun. Rozložený Siemens Biograph Vision 600 budil pozornost celého týmu Kliniky nukleární medicíny.

„Pro nás je to velký svátek. Tímto přístrojem z posledních vývojových generací PET/CT se zatím může pochlubit jen velmi málo pracovišť jak v České republice, tak v Evropě. Navíc je to jedinečná příležitost prohlédnout si jednotlivé části této technologie,“ uvedl vedoucí radiologický asistent Jiří Horalík.

Supermoderní přístroj

Přístroj na místě složí technici společnosti Siemens a připraví k důkladnému testovacímu provozu. Na uvedení nového přístroje do plného provozu mají odborníci ještě dva měsíce.

Jmenuje se LUMIR XLIF CAGE a jeho jedinečnost spočívá zejména ve funkčních parametrech a materiálu. Revoluční meziobratlový implantát pomohl již stovce pacientů.
V Olomouci používají unikátní meziobratlový implantát. Pomohl už stovce lidí

Stavba má být podle FN kompletně hotová v listopadu. Kromě nové vyšetřovny PET/CT, která bude fungovat nezávisle na již fungující vyšetřovně PET/CT, vzniknou v přistavěné dvoupodlažní budově laboratoře pro výrobu a distribuci radiofarmak a také zázemí pro personál.

„Rekonstrukce a dostavba Kliniky nukleární medicíny zvýší vybavenost nemocnice a zlepší podmínky pro zajištění adekvátní moderní zdravotní péče. A to včetně navýšení kapacity, kterou bude možné využít jak trvale, tak i s nově získanou možností dalšího navýšení v případě krizové situace, například rozkolísání chodu zdravotnických zařízení v případě epidemií,“ popisoval přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc Milan Kamínek.

Kvůli rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě pracoviště PET/CT funguje klinika od března loňského roku v provizorních prostorách.

Bourání nejstaršího pavilonu v olomoucké fakultní nemocnici přezdívaného Franz Josef, 30. května 2023.
VIDEO: Franz Josef už téměř zmizel, z historického pavilonu moc nezbývá

„Klinika nukleární medicíny FN Olomouc se zaměřuje nejen na poskytování diagnostické zdravotní péče, ale i terapeutických úkonů na lůžkovém oddělení především u onkologických pacientů, a sice v rámci Komplexního onkologického centra (KOC), které se ve FN Olomouc nachází,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Spolupracující vysoce specializovaná centra KOC působí nejen v Olomouckém kraji, ale v případě některých specifických diagnóz také v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském.

Co je to PET/CT?

Technologie PET/CT je považována za nejmodernější metodu v diagnostice nádorových onemocnění. Spojuje vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) a výpočetní tomografií (CT). Získané obrazy obsahují informaci o metabolické aktivitě tkání a jsou díky CT modalitě doplněny informacemi o anatomii pacienta.

Vyšetřovací metody PET/CT umožňují odhalit řadu patologických stavů zejména v onkologii, ale i kardiologii, neurologii, pneumologii, urologii, využívá se rovněž při průkazu zánětlivých a degenerativních procesů.

Fakultní nemocnice v Olomouci pořídila první přístroj PET/CT v roce 2005 jako první zdravotnické zařízení na Moravě. Od roku 2010 pracoviště sídlí v samostatné budově. Pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny ve spolupráci s Oddělením lékařské fyziky a radiační ochrany splnilo akreditační standardy pro udělení EARL akreditace pro vyšetření prováděná pomocí radiofarmaka 18F-FDG. Plněním akreditačních podmínek je pracoviště zařazeno mezi takzvaná „Centra excelence“ v rámci Evropy.

Pro pacienty pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny má tato akreditace přínos spočívající v jednotném způsobu měření a hodnocení výsledků jejich vyšetření. Dále také umožňuje kontrolovat a hodnotit vývoj výsledků vyšetření v čase při dlouhodobém sledování zdravotního stavu.

Zdroj: FN Olomouc