Velikonoční neděle, neboli Boží hod velikonoční, je nejslavnostnějším dnem křesťanského církevního roku. V Droždíně si právě tento den užívají naplno. Kristus je patronem obce, městské části Olomouce, a v tomto ne zcela obvyklém termínu zde každoročně pořádají hody.

Trasa svátečního průvodu, který po 9. hodině vyšel od kříže u školy, vedla po frekventované silnici. Pomoci museli dobrovolní hasiči. Řídili provoz a motoristy z obou stran pouštěli kyvadlově.

Křížová cesta v Mladějovicích z druhé poloviny 19. století. Sněhobílé kapličky na kopci jsou vidět zdaleka. Jedná se současně o pozoruhodné vyhlídkové místo, které nabízí pohledy na širou Hanou i vrcholky Jeseníků
Křížové cesty okolo Olomouce. Vydejte se na magická místa s úchvatným výhledem

Slavnost vyvolala na silnici i v městské části s poutní bazilikou rozruch. Lidé jedoucí v autech nebo autobusech si cestou fotili zástup s družičkami v bílém a mládenci nesoucími obrázky světců. Plno diváků s fotoaparáty bylo u krámků na Sadovém náměstí a na návrší Jana Pavla II. před samotnou bazilikou.

Ve velikonočním průvodu se obyvatelé Droždína vydávají k bazilice Navštívení Panny Marie už od 17. století. V 10 hodin se v chrámu koná mše svatá za droždínské občany. Odpoledne se pak sousedé scházejí v areálu sportovního klubu. Večer každoročně následuje hodová zábava v sále Hostince U Šišků.