Zakázka zahrnovala kompletní rekonstrukci pavilonu A a získalo ji Gemo Olomouc.

Jde o pravomocné rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Město Olomouc sankci zaplatí a následně bude sumu vymáhat od firmy, která měla zadávací řízení na starosti.

Město v roce 2012 soutěžilo rekonstrukci pavilonu A a výstavbu provozní budovy s restaurací. Objekty jsou propojeny terasou.

Veřejná zakázka zahrnovala také příjezdovou komunikaci a parkoviště na bývalém pozemku Českých drah u nádraží Olomouc – město. Cenu zakázky stanovilo na 235 milionů korun.

ČTĚTE TAKÉ: Obec byla mrtvá, vzpomínají na starostování hejtmana Oklešťka

Mohli podstatně ovlivnit výběr 

Podle ÚHOS se v řízení „Rozvoj výstaviště Flora II" zadavatel, město Olomouc, dopustil správního deliktu, když vyloučil společnost Průmstav kvůli tomu, že nedodala čestné prohlášení k prokázání kvalifikace. To přitom podle ÚHOS bylo v žádosti o účast obsaženo.

„Dalšího porušení zákona se zadavatel dopustil, když vyloučil zájemce o zakázku, společnost D.I.S., pro nepředložení čestného prohlášení o spotřební dani, přestože i jeho žádost dané čestné prohlášení obsahovala," uvedl předseda ÚHOS Petr Rafaj.

Zadavatel podle ÚHOS rovněž porušil zásadu rovného zacházení, když při rozhodování o vyloučení zájemců z účasti v soutěži nepostupoval v souladu s touto zásadou.

„Postup zadavatele mohl u všech třech pochybení podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," sdělil Petr Rafaj, který svým pravomocným rozhodnutím potvrdil uložení půlmilionové pokuty.

Radnice: Budeme to vymáhat od firmy

Město podle mluvčího Michala Folty sankci zaplatí. Následně však bude peníze vymáhat od společnosti, která měla zadávací řízení na starosti.

„Pro město obvykle administrují zadávací řízení profesionální společnosti, na tuto činnost zaměřené," vysvětloval.

„Toto konkrétní zadávací řízení administrovala na základě standardní smlouvy společnost Gordion. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení v tomto případě provedla podle ÚOHS chybně, město Olomouc udělenou sankci uhradí a následně bude tuto částku na základě smluvního vztahu vymáhat od společnosti Gordion," uvedl Folta.

Soutěž na opravu a dostavbu výstaviště vyhrála společnost Gemo Olomouc, která nabídla necelých 175 milionů korun bez DPH.

ČTĚTE TAKÉ: 

V Olomouci letos opraví tři lávky

Zemánek: Košta musel odejít, bylo to jediné řešení