Centrum volnočasových aktivit v areálu školy bude sloužit nejen žákům školy, ale také veřejnost.

„Další velká investice města v celkové výši osm milionů korun výrazně zlepšuje nabídku sportovního vyžití v Olomouci. Díky ní vzniká v areálu školy moderní sportoviště, včetně potřebného kvalitního zázemí pro žáky, sportovce i širokou veřejnost," řekl primátor Olomouc Antonín Staněk.

Po náročné pětiměsíční obnově původního již nevyhovujícího venkovního sportoviště vznikl v areálu školy nový atletický ovál s umělým povrchem a čtyřmi běžeckými drahami v ploše 1.560 m2 a délce 247 metrů a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem pro volejbal, házenou, malou kopanou, nohejbal a basketbal s celoročním provozem v celkové ploše 770 m2.

Nové je také zázemí šaten a sociální zařízení, včetně bezbariérového přístupu pro handicapované sportovce.

„Na základně rozhodnutí města došlo i na částečnou rekonstrukci v pavilonu školy, kde vznikly šatny, sociální zařízení a bezbariérová rampa pro návštěvníky areálu. Je to důležitá součást investice, bez níž by areál nedokázal nabídnout kvalitní sportovní zázemí," vysvětlil primátor s tím, že původní projekt s rekonstrukcí šaten v pavilonu školy nepočítal.

14 školních hřišť na sport pro veřejnost

K modernizaci sportoviště v areálu Fakultní základních školy Holečkova město využije evropské dotace.

„V rámci vyhlášené výzvy jsme požádali o dotaci ve výši 6,6 milionu korun z Regionálního operačního programu Střední Morava," doplnil náměstek pro školství Pavel Urbášek.

V areálech základních škol nabízí město celkem čtrnáct komplexů sportovních hřišť i jednotlivých sportovišť.

Ve většině případů se jedná o multifunkční sportoviště využitelná pro více druhů sportu, kde je možné si zapůjčit i sportovní vybavení.