Výstavba nového úseku o délce 227 metrů už probíhá v ulici Na Vozovce. Práce mají být hotové v září, přijdou na přibližně deset milionů korun. „Trasa propojí stávající cyklopruhy v ulici Na Vozovce a cyklostezku v Čechových sadech se smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty v ulici Jílová,“ popsal náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Začátkem letních prázdnin budou zahájeny stavební práce na cyklostezce a infrastruktuře v ulici 17. listopadu. Nová trasa pro kolaře tam povede po pravé straně ve směru od třídy Kosmonautů až po Šmeralovu ulici. „V ulici 17. listopadu spojujeme několik staveb. Podaří se zrekonstruovat vodovod, dvě autobusové zastávky, postavit chodník a vybudovat nový úsek cyklostezky v délce 660 metrů,“ vyjmenoval investiční náměstek Miloslav Tichý.

Cyklostezka Hvězdná u Hlušovic, mezi středovými čárami jsou vidět solární čočky, které ve tmě svítí.
Na zmrzku do Štarnova po vylepšené cyklodálnici. Komplet hotovo bude za pár dní

S kompletním dokončením se počítá v příštím roce. „Vyřešíme tím nejen cyklostezku podél přírodovědecké fakulty, ale připravíme se i na budoucí plánované propojení, které cyklisty povede od Šmeralovy přes Masarykovu ulici a dále ulicí Husovou až k mostu přes Moravu v ulici Komenského. Vznikne tím ucelená síť cyklostezek nejen podél řeky Moravy budovaných v rámci protipovodňových opatření,“ vysvětlil náměstek Tomáš Pejpek.

V Jeremenkově přibudou cyklopruhy až po most přes Bystřici

V pondělí 19. června začaly úpravy v Jeremenkově ulici, kde budou prodlouženy cyklopruhy ve směru od křižovatky s Pasteurovou ulicí až po most přes řeku Bystřici. Opravovat se bude také povrch vozovky a přibudou nové přechody pro chodce.

V městské části Pavlovičky vznikne smíšená stezka v Čadově ulici. Bude dlouhá zhruba 130 metrů a povede od základní školy Gorkého do Chválkovické ulice. „Jde o jednu z dílčích částí investičního záměru budování bezpečné trasy pro cyklisty směrem od Šternberka po ulici Jeremenkovu a Pasteurovu. První úsek podél Chválkovické ulice je už hotový,“ sdělil cyklokoordinátor Stanislav Losert.

V červenci bude dokončena nová propojka cyklostezky mezi ulicemi Velkomoravská a Skupova. Hotové už je propojení cyklostezek v Dělnické a Neředínské ulici.

Jeremenkova ulice v Olomouci, červen 2023
Jeremenkovu zavře oprava a stavba ostrůvků. Až do konce prázdnin

Velkým projektem s nadregionálním významem je připravovaná cyklostezka podél železniční trati z Olomouce do Štěpánova s odbočením na Chomoutov, kolem Hromova dubu a přes říčku Sitku. Investorem je mikroregion Šternbersko, město Olomouc se na akci také podílí. „Budeme stavět zhruba 700 metrů cyklostezky od Černovíra, včetně lávky přes Trusovický potok a průjezdného propustku pod železnicí. Získáme kvalitní propojení se stávající cyklostezkou Hvězdná ve směru z Olomouce do Šternberku,“ popsal budoucí úsek Stanislav Losert s tím, že investice za sto milionů má být dokončena v příštím roce.

Podrobné informace o stávajících i připravovaných cyklostezkách ve městě a Olomouckém kraji jsou pro zájemce k dispozici na webu olkr.stavbycyklo.cz.