Moderní odpadové centrum ve Chválkovicích má už od června stavební povolení, v pondělí se radní zabývali také jeho financováním.

„Kolaps dotřiďovací linky a sběrného dvora nemůžeme připustit. Musíme rychle začít budovat nové centrum, na nějž potřebujeme překlenovací úvěr,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Součástí areálu má být také takzvané Re-Use centrum se školicím zázemím, sběrovým dvorem a třídicí linkou. Na všechny provozy bude město žádat o dotace z Operačního programu Životní prostředí. Re-Use centrum bude místem se zpětným odběrem použitých výrobků, podobné zařízení dosud na území města neexistuje. Technické služby města Olomouce předpokládají, že se v něm vysbírá přes sto tun znovu použitelného odpadu.

Nová třídící linka na plast, papír a kompozitní obaly by mohla být financována prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. Má mít kapacitu přes dva tisíce tun za rok a zvýšit podíl materiálového využití odpadů.

Město chce rozšířit také sběrový dvůr ve Chválkovicích. Ten nyní využívají firmy a podnikatelé, kteří by pak měli k dispozici sběrný dvůr v Chelčického ulici v Hodolanech.

Ani moderní centrum nebude městu stačit

Celková dotace na všechny tři části odpadového centra by mohla dosáhnout až 80 milionů korun. Město by ze svého rozpočtu mělo zaplatit dalších 120 milionů. Ty chce získat formou překlenovacího úvěru, doporučil jej také finanční výbor zastupitelstva.

„Doporučujeme přijetí nového úvěru s ohledem na nutnost provedení některých investičních akcí. Podmínkou je, že do roku 2022 dojde k poklesu zadlužení města minimálně o sto milionů korun,“ sdělil předseda výboru Viktor Tichák.

Ani výstavba moderního odpadového centra, nové třídící linky a vybudování takzvaného Re-Use centra zřejmě zcela nepokryje skutečné potřeby města na rozvoj odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

Každoročně se v Olomouci vyprodukuje téměř 36 tisíc tun odpadů. Z tohoto množství představuje 16 tisíc tun komunální odpad, zbytek tvoří využitelný odpad.

Do budoucna proto radnice ještě zvažuje vybudování nového sběrného dvora v městské části Nové Sady.