Snížit zadluženost města, která se v současné době blíží téměř dvěma miliardám korun, si dalo za cíl pro nejbližší čtyři roky současné vedení města.

Hledat se budou možnosti úspor, hospodařit se bude s omezenými finančními prostředky a investice se začnou pečlivě plánovat v dlouhodobém časovém horizontu.

Dluh bankám i veřejnosti

Aktuální dluh města Olomouce se pohybuje kolem 1,9 miliardy korun.

„Není to jen dluh vůči bankovním institucím, ale také vůči veřejnosti. V minulosti zchátral zimní stadion, teď je to ve fázi, kdy už jde o záchranu ledové plochy ve městě. Stavíme nové tramvajové tratě, ale ty stávající jsou ve špatném technickém stavu. Nechceme se už pouštět do dalšího zadlužování města, to je špatná cesta,“ řekl primátor města Miroslav Žbánek.

Město podle něj bude postupně snižovat zadlužení a účelně vynakládat veřejné peníze. Připraví také dlouhodobý investiční plán a dlouhodobou strategii nakládání s městským nemovitým majetkem a s pozemky.

Na rozvojové projekty se budou využívat evropské a národní dotace.

Šetřit se začne na energiích, například instalací úsporného veřejného osvětlení.

„Připravíme rovněž přechod vodohospodářské infrastruktury, distribuci a prodej vody na město. Chceme, abychom měli vodu v našich rukou. Navýšíme investice do této infrastruktury,“ dodal primátor.

Nové depo

Investovat se bude také do bezpečnosti Olomoučanů. Vzroste počet strážníků v ulicích, rekonstruovat se má operační středisko a pracoviště městského kamerového systému.

Nová koncepce by měla řešit také parkování a dopravu ve městě.

„Olomouc potřebuje nové depo pro tramvaje a autobusy. Zahájíme stavbu druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady a připravíme třetí etapu,“ popsal záměry náměstek Martin Major.

Multifunkční hala i modernizace bazénu

Plány v rezortu sportu jsou zaměřeny především na přípravu projektu na přeměnu zchátralého zimního stadionu na multifunkční halu, modernizaci plaveckého stadionu a obnovu školních a veřejnosti přístupných sportovišť.

„Chceme, aby se v Olomouci mohlo odehrávat více vrcholových sportovních akcí,“ poznamenala náměstkyně Markéta Záleská.

Město chce také přidat na turistické atraktivitě i zvýšit přitažlivost historického centra.

„Budeme investovat do Zoo Olomouc, připravíme víceletou podporu projektům v cestovním ruchu,“ uvedla radní Záleská.

Radnice podpoří i společný rozvoj rozária, botanické zahrady a Korunní pevnůstky.

„Centru pomůžeme například zřízením letní scény na Dolním náměstí, obnovíme vodopád v Bezručových sadech a podpoříme akce, které zatraktivní město,“ přiblížila primátorova náměstkyně.

Výrazná obměna parků

V sociální oblasti se počítá s výstavbou nejméně dvou desítek bytů v režimu dostupného bydlení.

„Plánujeme také rozšíření kapacity azylového domu pro matky a ženy s dětmi. V rámci projektu Bezbariérová Olomouc budeme pokračovat v úpravách chodníků a přechodů,“ uvedla náměstkyně Eva Kolářová.

Změnit k lepšímu by se v následujících letech měly také městské parky, veřejná zeleň a prostranství.

„Zpracujeme program rozvoje historických parků a koncepci rozvoje Výstaviště Flora. Toto olomoucké ´rodinné stříbro´ musí projít výraznou obměnou,“ poznamenal náměstek Pavel Hekela.

Odborníci se ve městě budou zabývat také možnostmi nakládání se srážkovou vodou nebo programem na zlepšení kvality ovzduší.

Životnímu prostředí v budoucnosti prospěje například nákup vozidel s alternativním pohonem pro městskou policii a Dopravní podnik města Olomouce. 

Plné znění programového prohlášení Rady města na období 2018-2022 najdete ZDE (olomouc.eu)