„Sídlištní zástavba je vhodnou lokalitou pro úpravu nevyhovujících kontejnerových stání, ať již z estetického či provozního hlediska,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Podle radnice v sídlištní zástavbě příliš prostoru pro navyšování počtu nádob není, proto jsou polopodzemní kontejnery vhodnou variantou.

V Olomouci jsou aktuálně celkem čtyři stanoviště podzemních kontejnerů a to u Hotelu Trinity, v Laffayetově ulici, na tržnici a v Tylově ulici.

Výhodou je větší objem

„Umístění podzemních kontejnerů  v centru vytvořilo jednu z mála možností třídit odpad, která byla akceptována i orgány památkové péče. V městské památkové rezervaci totiž není možno umísťovat sběrné nádoby na veřejném prostranství,“ řekl mluvčí olomouckého magistrátu Pavel Konečný.

Podle něj je výhodou polopodzemních nádob především jejich větší objem.

„Kontejner nahradí přibližně pět klasických 1100 litrových nádob. Tudíž je to úspora nákladů na svoz, nejenom tříděného, ale i směsného odpadu,“ dodal mluvčí.

Za 2,5 milionu

Na pořízení necelé desítky separačních míst se třemi kontejnery má statutární město Olomouc šanci získat dotaci z Operačního programu životní prostředí.

„Celkové náklady by měly dosáhnout 2,5 milionu korun,“ doplnil Pavel Konečný s tím, že městská rada minulý týden schválila přípravu a podání žádosti o dotaci. 

Průkopníkem v otázce podzemních kontejnerů v regionu byl Uničov. První podzemní shromaždiště tříděného odpadu se ve městě objevilo před patnácti lety při rekonstrukci parkoviště v Nemocniční ulici. K masivnímu rozšíření došlo v letech 2010 a 2011. Tehdy bylo v rámci projektu financovaného z fondů EU vybudováno 33 míst s podzemními kontejnery. Aktuálně je v Uničově a jeho částech 47 míst s podzemními kontejnery. Na každém z nich jsou vždy tři nádoby – na papír, plast a sklo. „Hlavním důvodem, který v Uničově vedl k rozhodnutí o instalaci podzemních kontejnerů, bylo zvýšení podílu recyklovatelné složky v celkovém objemu shromážděného odpadu, a tedy snížení množství materiálu ukládaného na skládce v Medlově,“ sdělil mluvčí uničovskén radnice Marek Juráň. Poznamenal, že kromě toho mohou tato shromaždiště přispět ke kultivaci veřejného prostoru, neboť vypadají lépe než běžné, často otlučené a rezivějící kontejnery na tříděné suroviny. „Ovšem za předpokladu, že lidé odpad skutečně třídí a současně jej do podzemních kontejnerů vhazují, to znamená, že jej nenechávají odložený vedle nádob,“ dodal. (paš)