Instalaci značek zakazujících průjezd vozidel nad 12 tun obcemi schválil Magistrát města Olomouce v listopadu 2020. „Co se změnilo? Celkově kamionů ubylo, ale jsou dny, kdy nákladní auta nestačíme počítat. Projede jich během minuty i patnáct,“ popisovala starostka Charvát Jarmila Kowalczuková.

Letos v červnu proběhlo měření intenzity dopravy v sousední obci Kožušany-Tážaly. V porovnání s daty z roku 2019 došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu počtu vozidel, a to včetně těch těžkých a souprav s návěsy.

Veřejná vyhláška, která stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, má navíc časově omezenou platnost, která skončí 31. října.

Obce Kožušany-Tážaly, Blatec, Charváty a město Tovačov se tedy znovu obrátily na Olomoucký kraj se žádostí o prodloužení platnosti veřejné vyhlášky, a to minimálně na dobu dalšího roku.

Starostka Charvát zdůrazňuje, že komunikace protínající obce není na takový nápor dopravy konstrukčně stavěná. Obce vynakládají nemalé finance na opravy následků tranzitní dopravy.

„Jen naše obec zaplatila 200 tisíc korun za opravu poklopů dešťové kanalizace, která je v komunikaci uložena. Také jako všechny obce na trase 25 tisíc korun za dopravní značení. Zátěž je už patrná i na samotné komunikaci. Není to tak dlouho, co ji kraj nechal kompletně opravit,“ poukazovala.

Někteří se už odstěhovali

Lidé, kteří mají nemovitosti u komunikace, jsou nepřetržitě vystaveni hluku, prašnosti a vibracím. Někteří se už odstěhovali jinam.

„Nám jde primárně o jejich zdraví jak fyzické, tak psychické. Nemluvě o tom, kolik finančních prostředků jsou nuceni vynaložit na realizaci protihlukových opatření na svých nemovitostech," popisovala dopady.

„Že by řidiči pustili chodce stojícího u přechodu? Může to být dítě nebo starší člověk, a nepustí ho!“ líčila.

Obec proto zvažuje další investici, například instalaci semaforu případně vodorovných zpomalovacích pruhů.

Obce proto chtějí tlačit na to, aby se upravila legislativa a silnice druhé a třetí třídy se pro tranzitní dopravu nad 12 tun zpoplatnily.

„Nenecháme to spát. Je to běh na dlouhou trať, ale tady jde o zdraví občanů. Když už se za těžké peníze vybudovaly dálnice a obchvaty, tak ať primárně tyto slouží pro kamionovou dopravu“ uzavřela starostka Charvát.