Nová encyklopedie nabídne nejen katalog osobností nebo události z dějin města, ale celou strukturu vzájemně provázaných informací o místech, událostech, osobnostech a rodech, které hrály roli v historii hanácké metropole.

Nebudou v ní chybět ani významné archeologické artefakty pomáhající historikům objasnit dějiny města.

„Důležité je spojit dostupné informace, které už nashromáždily jednotlivé instituce. Proto budeme úzce spolupracovat se Státním okresním archivem, Národním památkovým ústavem, Knihovnou města Olomouce, Vědeckou knihovnou a Vlastivědným muzeem,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Konečný, který je profesí historik.

Elektronická encyklopedie bude kromě katalogů osobností obsahovat také informace o důležitých budovách ve městě. Uživatelé při prohlížení jednoho hesla dostanou možnost pokračovat dál a dozvědět se všechny důležité souvislosti. Součástí budou také archivní dokumenty a obrazové přílohy.

Město encyklopedii připravuje s odborníky z Univerzity Palackého, Národního památkového ústavu a softwarovou společností.

V minulosti už radnice podobně realizovala projekt Z olomouckých archivů. Na webu Archivy Olomouc  jsou volně přístupné stovky dokumentů, které zajímavým způsobem představují olomoucké dějiny.