Fiktivní napadení a zejména evakuace a humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu jsou námětem cvičení CIMIC/PSYOPS Cooperation 2021. Sto vojáků a aktivních záložníků v tomto týdnu cvičí společně s kolegy ze Slovenska v okolí Olomouce, v kasárnách v Bystrovanech a ve vojenském újezdu Libavá.

Letošní největší cvičení skupiny kybernetických sil a informačních operací s mezinárodní účastí je zaměřené na civilně-vojenskou spolupráci a na psychologické a informační operace.

„Přišel starosta obce, že se objevily podezřelé letáky. Tým podle rozkazu vyjel za starostou, zjistil podrobnosti o obci, zda mají dostatek vody, školku, kanalizaci. Jaké jsou možnosti případně umístit poblíž uprchlíky,“ přiblížil scénář Martin Kresta ze Skupiny kybernetických sil a informačních operací.

Na obecním úřadě

Vojáci ve středu v rámci scénáře dorazili na obecní úřad v Tršicích za skutečným místostarostou.

„Se zástupci místní veřejné správy probíhají skutečná jednání, která by naši vojáci museli podstoupit a zvládnout i při reálných humanitárních krizích, kdy například musí starosty informovat o dění a záměrech armády,“ vysvětlil velitel cvičících jednotek Bohuslav Černošek.

Vojáci v této fázi operace procvičovali koordinaci a vedení informačních operací s důrazem na monitorování a analýzu informačního prostředí.

Na Libavou se následně přesunula taktická část operace. Týmy vyjížděly k různým incidentům, řešily zde bojůvky konfliktních menšin nebo pomáhaly při evakuaci místních obyvatel. Vojáci si museli poradit s výbušným systém, který nastražili agenti nepřítele. Ti v řadách obyvatel škodili dezinformační kampaní.

„Členové teroristické buňky napadli obec, začali střílet. Palbu jsme v sebeobraně opětovali,“ popisoval konflikt Martin Kresta.

Cvičení skupiny kybernetických sil a informačních operací končí 8. října.