„Máme čtyři projekty z oblasti cestovního ruchu, na které budeme žádat peníze z EU. Budeme se ucházet o finance na rekonstrukci Informačního centra v podloubí radnice, na vybudování informačního systému v olomoucké zoo, na multimediálního průvodce městem a na projekt jednotného značení historických památek," vyjmenoval náměstek primátora Jan Holpuch.

„Na příští sezonu také zpracováváme novou marketingovou strategii, která by nám měla ukázat cestu, jak ještě efektivněji zacílit propagační kampaň města a obohatit i nabídku turistických produktů,“ doplnil.

Jak je do Olomouce dostat?

Projekty, které má radnice na příští rok naplánované, však turisté ocení, až do Olomouce přijedou. Jak je chce do města přilákat?

„Naším záměrem je oslovit co nejširší veřejnost, proto se zapojujeme do většiny dostupných aktivit, které se týkají podpory turismu. Zástupci oddělení cestovního ruchu se v letošním roce aktivně účastnili všech významných veletrhů jak v České republice, tak v zahraničí. Do konce roku budeme město prezentovat ještě na veletrhu v Lipsku a také ve švýcarském Luganu, kde představitelé města převezmou prestižní ocenění Swiss Tourism Awards 2009,“ přiblížil Holpuch.

Na zahraničních veletrzích se město prezentuje ve spolupráci s Olomouckým krajem a agenturou Czech Tourism na společné expozici České republiky. Podle náměstka to má větší dopad, protože je tak Olomouc zařazena do kontextu celé republiky.

„Propagaci města orientujeme především na sousední státy. Snadná dostupnost, variabilita spojů, přímé linky a prezentace na veletrzích zvyšuje pravděpodobnost jejich návštěvy. Také stále navazujeme nové kontakty se zahraničními městy a udržujeme spolupráci s partnerskými městy již od roku 1986,“ doplnil Holpuch.

Spolupracovat s tour operátory

Podle odborníka na cestovní ruch je v dnešní době při lákání turistů velmi účinná spolupráce měst s cestovními kancelářemi a tour operátory.

„Komunikace s nimi je pro města bezpodmínečná. Oni jsou totiž dodavateli klientely. Město musí dbát především na přípravu podkladů usnadňujících cestovním kancelářím a tour operátorům práci: databáze nedůležitějších turistických atraktivit, ubytování, stravování, databáze ostatních turistických cílů, průvodců, fotografií a multimedií. Město by se nemělo bát významným cestovkám poskytnout i příspěvek na tvorbu katalogu, aby se podařilo Olomouc více protlačit,“ vysvětlil Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří a agentur ČR.

Podle náměstka Olomouc kromě jednorázových aktivit s řadou cestovních kanceláří spolupracuje dlouhodobě, například s CK Peřej Tours, CK Pressburg či s CK turistika a hory.

„Také spolupracujeme s Miki Travel Prague, která propaguje Olomouc na japonském trhu distribucí materiálů o městě,“ objasnil Holpuch.

Hodně nevyužitého potenciálu

Odborník také podotýká, že velmi důležité je využívání moderních forem prezentací města, jako je internet, nejlépe facebook.

„Olomouc již s některými formami lákání turistů pracuje. Například nabízí informační služby v podobě infocentra, letáků, navigačního systému, snaží se o dopravní obslužnost památek, nabízí Olomouc Region Card, udržuje a obnovuje památky a buduje turistickou infrastrukturu," vyjmenoval Veber.

„Nicméně měla by se také zaměřit na vytvoření nových atraktivit regionu, organizovat vícedenní kulturní události, společně s podnikateli by měla připravovat kvalitní turistickou nabídku a úzce s nimi spolupracovat. Město má stále hodně nevyužitého potenciálu,“ zdůraznil.