„Co si to tu fotíte?“ zeptal se zemědělec, projíždějící v traktoru po polní cestě kolem Mlýnského potoka v městské části Olomouc- Řepčín.

„Tady ten svinčík,“ odpověděla redaktorka Olomouckého deníku.

Po zimě se totiž v přírodě opět objevily další černé skládky. Boj s nimi je však podle úředníků téměř marný. Pokuty přitom mohou jít do desetitisíců, v případě firem i statisíců.

Hospodář, kterého potkala v Řepčíně redaktorka, je majitelem zemědělských ploch, které sousedí s Mlýnským potokem a také s Litovelským Pomoravím. U polní cesty, která je souběžná s cyklostezkou na druhém břehu, bylo na malé ploše zhruba sedm míst s různým druhem odpadků.

„Je to marný boj. Čistili jsme to nedávno s Povodím Moravy i tam dále za mostkem, kde se má dělat ten kemp. Jen se běžte podívat, jak to tam zas vypadá. Lidé jsou hovada,“ hodnotil Miroslav Peterka, kterého neukázněné konání lidí s odpadky dopaluje každý rok.

Hned na několika hromadách se povalovala stavební suť, kabely, různé textilie, další obsahovaly plastové lahve a opodál taktéž přímo u cesty v seschlém houští „zářil“ obsah připomínající vysypanou popelnici.

Hromady smetí u Mlýnského potoka v Řepčíne. Foto: DENÍK/Veronika Kolesárová

Podle odboru životního prostředí je nelegálnímu vyhazavání smetí téměř nemožné zabránit.

„Již v průběhu zimního období provádíme evidenci výskytu nepovolených skládek, o kterých se dovídáme z vlastní kontrolní činnosti, podnětů lidí nebo strážníků. Ty jsou pak postupně ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce odstraňovány,“ sdělila Jana Matzenauerová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí na odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

„Jde o okrajové části města a přírodní zákoutí. Skládky se konkrétně opakují v Nemilanech, v takzvaném Kacihájku, v okolí rybníků Nového Dvoru, v blízkosti bývalé hvězdárny ve Slavoníně i na Novém Světě kolem železniční tratě,“ vyjmenovala Matzenauerová.

Nasazují prý i kamerový systém

V rámci kontrol se často podaří vypátrat původce nepovolené skládky.

„Jedná se většinou o právnické osoby, které nemají zajištěno nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou. U fyzických osob je prokazování obtížné, pokud není viník chycen při činu nebo neexistuje průkazné svědectví,“ sdělila dále Matzenauerová.

Podle ní magistrát v poslední době posílil spolupráci s městskou policií a proti nedovolenému odhazovaní odpadků využívají i kamerový systém.

Za přestupek, tedy neoprávněné založení skládky nebo odložení odpadů mimo vyhrazená místa, může magistrát udělit pokutu až 50 tisíc korun.

„U právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání dle zákona o odpadech může být námi udělená sankce až do výše 1 milionu korun,“ podotkla vedoucí magistrátního oddělení.

Na úklid černého odpadu 400 tisíc

Město má na odstraňování skládek, které se vyskytnou na jeho pozemcích, v rozpočtu vyčleněnou částku zhruba čtyři sta tisíc korun.

„Tato suma je využívána na odstraňování menších skládek, které se objeví v průběhu roku. Zátěže většího rozsahu se řeší individuálně a jsou na ně vyčleněny peníze samostatně. V poslední době se jedná například o skládku u Klášterního Hradiska,“ připomněla Matzenauerová.

Velkou starostí jsou také „skládky“ všeho nepotřebného kolem kontejnerových stání na sídlištích.

„Pro občany města se snažíme vytvářet kvalitní systém odpadového hospodářství, který umožňuje zbavit se legálním způsobem veškerého odpadu. Pro tyto účely jsou celoročně v provozu sběrové dvory a na jaře a podzim organizované sběrové soboty. Nedílnou součástí prevence je také informovanost občanů prostřednictvím webových stránek a Radničních listů,“ uzavřela Matzenauerová.