Jejich fotografie si můžete prohlédnout ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Nová výstava s názvem Ohrožené rostliny střední Moravy seznámí také s ďáblíkem bahenním, kociánkem dvoudomým a dalšími zajímavostmi.

„Návštěvníci zde mohou vidět rostliny z panonských rovin, karpatských doubrav a lužních lesů v kontrastu s podhorskými druhy z vrchovin. I při malé rozloze středomoravského regionu zde můžeme vidět bohaté zastoupení vápnomilných rostlin na spraších," uvedla botanička Vlastivědného muzea v Olomouci Veronika Hlinická.

Kromě přírodních krás rostoucích v našem okolí upozorňuje výstava na otázku jejich ohrožení.

„Posláním této výstavy je připomenout veřejnosti, jak je důležité chránit květenu i přírodu jako celek," doplnil k ředitel muzea Břetislav Holásek.

Fotografie jsou v muzeu instalované právě v období, kdy jeho návštěvníci mohou obdivovat i živé rostliny v Expozici ohrožených druhů rostlin. Ta zde vznikla při Bance semen ohrožených druhů rostlin a je k vidění v atriu Vlastivědného mu­zea.

„Jejím úkolem je získat přiměřené zásoby semen většiny ohrožených a vzácných druhů rostlin a uchovat je pro potřeby obnovení původních populací ve volné přírodě. Když jsme dělali testy klíčivosti, vytvořili jsme tak vlastně neobvyklou živou expozici, ve které pěstujeme ohrožené druhy naší květeny. U některých z nich je to jedinečná příležitost, jak je vidět v plné kráse," lákala také na prohlídku Expozice ohrožených druhů Veronika Hlinická.

Ohrožené druhy rostlin můžeme najít také ve volné přírodě, a to například v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Ti, kteří k obdivování přírodních krás zvolí raději pohodlí muzea, se mohou na výstavu přijít podívat do 30. září denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.