Pro klienty pracují zdarma ve svém volném čase. Chod kanceláře, veškeré prostředky a techniku si ale musí hradit sami, a tak svoji činnost přestali propagovat a pomáhají jen lidem, kteří k nim přijdou na základě doporučení známých nebo bývalých klientů.

“Myslím si, že je to škoda. V případě finanční krize nemusí být jediné řešení vyhlásit osobní bankrot, někdy by možná bylo i jiné východisko, a kdo jiný by měl v této situaci poradit než člověk, který tomu rozumí,” říká Jana Zupková, která společnost do projektu Oholíme hejtmana nominovala.

Ministerstvo spravedlnosti ČR dalo lidem ze spolku Diké akreditaci, že mohou podávat za občany návrhy na oddlužení k soudu, ale nedalo jim možnost být za tuto práci odměněni.

“Myslím si, že tato činnost je velmi záslužná a v dnešní době potřebná. Takto pomáhají lidem už déle než 4 roky. Ti, kteří v minulosti využili jejich služby, mohou potvrdit, že v době, kdy prožívali svoji finanční krizi, byl pro ně přístup lidí z poradny velkou útěchou. Byla bych ráda, kdyby získali prostředky pro svoji činnost a mohli tak pomáhat více lidem,” dodává Jana Zupková.