„Pokud nenastanou nenadálé zvraty v počasí, tak těžba a odvoz bahna v plumlovské přehradě ukončíme v polovině října,“ informuje Slámová s dovětkem, že stejně ve stejném termínu skončí i těžba v Podhradském rybníku v Plumlově.

Sedimenty sebrané z přehrady navršily bagry na hromady.

„Stojí na místě, kde nehrozí, že stroje při nakládání a odvozu bahna zapadnou do nánosů,“ ubezpečila Veronika Slámová.

Biolog Petr Loyka, který nad revitalizací nádrží vykonává odborný dozor, hodnotí: „Konec dobrý, vše dobré.“

Zdůrazňuje, že nyní přijde na řadu oprava hráze osm desítek roků staré plumlovské přehrady.

„Také se musí v horní části přehrady vybudovat mokřad. Rostliny v něm vodu přitékající do nádrže dočistí,“ řekl Loyka.

Veronika Slámová předpokládá, že do opravy hráze se specialisté pustí v únoru příštího roku.

Přehradu chce Povodí začít napouštět na jaře roku 2013, Podhradský rybník, v němž vyroste také mokřad, příští rok na podzim.

„Před napouštěním musíme v přehradě posekat všechnu zeleň, která tam vyrostla a prostor vyvápnit,“ prohlásil Loyka.

Vápnění? Prastarý způsob

Připomněl, že kolem vápnění se zvedla široká diskuse.

„Jde o prastarý proces používaný českými rybníkáři, kteří patří ve svém oboru ke světové špičce,“ vzkázal biolog.

Vysvětlil, že díky vápnu dojde v sedimentech k procesům mineralizace a vodní květ se už nedostane k živinám.

„Po ukončení těžby, opravy hráze, osázení mokřadu a vyvápnění se dostaneme se do stavu, kdy byly důsledky znečištění vod odstraněny. Bezpodmínečně ještě musíme odstranit příčiny,“ konstatoval Loyka.

Připomněl, že řada obcí ležících nad nádržemi nemá vyřešenou kanalizaci. Poukázal i na nevhodné zacházení s krajinou, kdy zemědělci zorávají půdu až ke břehům říček a přehrady.

„Do vody se dostává spousta živin. Fosfor, který obsahují, vyživuje sinice. Jen důsledné odkanalizování obcí, správné hospodaření s půdou a revitalizace krajiny zajistí v nádržích čistou vodu,“ nechal se Loyka slyšet.

ZA KOLIK? Revitalizace plumlovské přehrady přijde na zhruba 110 milionů korun. Rekonstrukce hráze této nádrže bude stát 150 milionů korun. Za vybagrování a odvoz sedimentů z Podhradského rybníka zaplatí Povodí 23 milionů korun.

VŠE O BAGROVÁNÍ PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY ZDE