Na tiskové konferenci v olomouckém Latino Baru jej uvedl lídr kandidátky, současný náměstek primátora Martin Major.

Olomoucký program obsahuje celkem 93 konkrétních bodů. Ty jsou rozděleny do jedenácti tematických oblastí.

Na tiskové konferenci byly z úst přítomných kandidátů zmíněny zejména vybrané priority.

Mezi těmi nechybí navyšování parkovacích míst v centru města i na sídlištích. Tento problém má řešit například příprava ambiciózního projektu podzemního parkoviště pod třídou Svobody, které by mělo pojmout až několik stovek aut a přispět i k zásadnímu oživení centra města.  

Občanští demokraté se svým voličům zavazují, že navýší počet městských strážníků a zlepší dohled nad dodržováním pořádku v ulicích města. Stranou zájmu a podpory nezůstanou kromě městské policie ani hasiči.

Martin Major zmínil téma podpory Olomouce jako města květin a zeleně: „Výstaviště Flora, pod které spadají naše krásné historické parky, se nasměrovalo v poslední době pozitivním směrem, ale musí vykročit ještě daleko rázněji a viditelněji.“

Strana chce obnovit slávu věhlasných květinových výstav i navýšením ročního příspěvku a celkově lepší dramaturgií. Podporu má u strany také více zeleně nejen v centru města.  

Ke svým prioritám řadí ODS zlepšení spolupráce s Komisemi městských částí. Ambicí je umožnit občanům více ovlivňovat dění v okolí jejich domovů i podobu menších investičních akcí.

Kandidáti strany podporují svá rozumná řešení, naopak se rázně vymezují proti demagogii a laciným slibům, které v poslední době ve městě zaznívají.

V další části tiskové konference byli představeni někteří další kandidáti z čela kandidátní listiny a poté všichni přítomní odpovídali na četné dotazy zástupců médií a zapojili se do diskuze.

Kompletní přehled rozumných řešení pro Olomouce naleznete na webu www.rozumnareseni.cz