Stejně tak epidemiologové Krajské hygienické stanice v Olomouci se setkávají s případy, kdy se rodiče zdráhají nechat očkovat potomka.

„Převážně již nejde o sociálně méně přizpůsobivé rodiny, jak tomu bylo v minulosti, ale naopak o vzdělané rodiče, kteří si z veřejných zdrojů nastudovali o konkrétním očkování maximum informací. Ke všem případům jsme přistupovali individuálně a brali v úvahu konkrétní situace a argumenty,“ uvedla vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Olomouci Růžena Haliřová.

Za poslední roky řešili epidemiologové v Olomouckém kraji zhruba desítku případů.

Některým kritikům očkování z principu vadilo, že nařízená vakcinace dítěte omezuje jejich rodičovské právo a zodpovědnost za zdravý vývoj potomka.

„Poukazovali také na to, že postrádají nezávislého konzultanta, na kterého by se mohli obrátit s poznatky, které o vakcíně a jejich účincích vyčetli z internetu. Chtěli vysvětlit možná rizika v případě výrazných vedlejších reakcí po očkování, i třeba ohledně spojitosti s autismem. Požadovali garance, že očkování teď ani v budoucnu nijak neovlivní vývoj a zdravotní stav jejich dítěte,“ uvedla Haliřová.

Rodiče narazili také na odlišnost povinného očkování v různých zemích Evropské unie.

„Šlo o rodiče, kteří dlouhodobě, převážně pracovně, pobývali v zahraničí. Jejich dítě bylo naočkováno podle očkovacího kalendáře povinného v dané zemi, které se lišilo od povinného očkovacího kalendáře České republiky. Rodiče zvažovali další očkování,“ sdělila.

„Argumentovali tím, že jejich dítě nenaočkované podle tuzemského schématu nikoho neohrožuje, protože ostatní v kolektivu očkováni jsou,“ podotkla epidemioložka.

Epidemiologové se podle Haliřové s rodiči ve všech případech dohodli.

„Vše se vysvětlilo, případně se očkovací schéma časově přenastavilo v daném intervalu tak, aby respektovalo individuální vývoj imunity dětského organismu,“ dodala.

Nikdo nedostal kvůli váhavosti či odmítavému přístupu pokutu.

Vláda chce přitvrdit

Poukázala na to, že v současnosti ubývá v souvislosti s transformací hygienické služby odborníků, kteří by řešili rostoucí zájem o konzultace nejen ze strany rodičů, ale i zdravotníků.

„Také bychom přivítali aktualizaci očkovacího kalendáře, který by zohledňoval současnou sociální a hygienickou úroveň společnosti, jako například u očkování proti tuberkulóze, nebo zohlednil situaci v povinném očkování v okolních státech Evropské unie či zvážil i možnost dobrovolného očkování jako je tomu například v Německu. Svoboda ovšem musí být vyvážena zodpovědností,“ uzavřela epidemioložka Haliřová.

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti chce proti „odpíračům“ očkování přitvrdit. Již pracuje na novele zákona, podle které bude očkování povinné.

To doposud nařizuje jen vyhláška. Rodičům, kteří odmítnou očkovat děti, hrozí pokuty a další postihy.