Metoda je založena na sledování postupného vývoje embryí a pomůže při mimotělním oplodnění metodou IVF/ET. „Připomíná časosběrnou kinematografii, kterou známe z dokumentárních filmů, kdy lze například zrychleně sledovat, jak se rozvíjí květ rostliny. My takto sledujeme vývoj embryí, která jsou uložena v inkubátoru v laboratoři," uvedl docent Jiří Dostál.

Na embrya je namířena kamera, která je snímkuje jednou za 10 až 30 minut a z těchto snímků pak přístroj sestaví film.

„Všímáme si například, jak se vyvíjí tvar, jaká je pravidelnost dělení buněk a podle toho dokážeme určit, které embryo je nejvhodnější k přenosu do dělohy. Pečlivým výběrem se zvyšuje šance na úspěšné dosažení těhotenství," vysvětloval specialista.

Celosvětový problém

S otěhotněním přirozeným způsobem má problémy stále větší počet párů. Celosvětově.

„Nárůst je do značné míry ovlivňován současným životním stylem. Není vědecky prokázáno, že by se snižovala schopnost reprodukce působením konkrétních civilizačních vlivů. Plodnost populace je v zásadě stejná," uvedl Jiří Dostál. Spíše jde o to, že dnes se odsouvá rodina do pozdějšího věku a mladí lidé upřednostňují studium, cestování nebo vlastní kariéře.

„S rostoucím věkem je plodnost žen i mužů nižší, projevuje se více patologických vlivů. Například ještě na počátku devadesátých let minulého století byl průměrný věk prvorodičky kolem dvaceti let, což bylo jistě dáno řadou sociálních vlivů. Dnes se blíží spíše třicítce," objasňoval odborník na reprodukční medicínu.

Obor asistované reprodukce se podle jeho slov v České republice od 90. let 20. století výrazně rozvíjí, centra mají k dispozici nové technologie, používají moderní metody v diagnostice i léčbě neplodnosti.

„Umíme dnes bez velkých zásahů do organismu mnohem přesněji určit příčinu poruchy plodnosti a podle toho i nastavit účinnou léčbu. V podstatě jen asi u deseti procent párů nejsme schopni určit příčinu a nejsme schopni jim na současné úrovni vědeckého poznání pomoci," sdělil docent Dostál. Centrum asistované reprodukce ve FN Olomouc se ale podle něj může pochlubit velmi dobrými výsledky u minimální i klasické stimulace pro mimotělní oplodnění.

„Na první pokus se nám podaří pomoci každému druhému páru. Ale pokud i ostatní páry v léčbě vydrží dlouhodobě, je naše úspěšnost až devadesátipro­centní. Tím se určitě řadíme mezi přední centra v ČR i v Evropě," konstatuje.

Kdy by měli lidé toužící po miminku vyhledat pomoc specialisty?

Podle docenta Dostála zhruba po roce marného snažení o otěhotnění. Pokud je věk ženy vyšší než 35 let, tak by se na odborníky měli obrátit i dříve.

„Určitě by to neměli odkládat, i když je jasné, že pro každého je to velmi citlivá záležitost. Pro výběr centra asistované reprodukce, kterému se chtějí svěřit do péče, je určitě dobré si porovnat úspěšnost léčby a důležitým pomocníkem jsou také doporučení. Na internetu dnes existuje řada diskusí, kde si klienti center předávají své zkušenosti," uvedl odborník.

Kdo to zaplatí?

Zvážit by měli i cenu.

„Privátní centra si často započítávají větší režii nebo stimulační léky, ve státních centrech tyto náklady zpravidla odpadají. Pokud zdravotní stav klientů nevyžaduje užití technik, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, zaplatí pojišťovna ženě do 39 věku 3 cykly IVF s embryotransferem. Od dubna letošního roku ale došlo ke změně zákona a ženám, které měly v prvním a druhém cyklu přeneseno 1 embryo, uhradí zdravotní pojišťovna 4 cykly IVF/ET," vysvětloval docent Dostál. Centrum ve FN Olomouc podle jeho slov nabízí nejen dobré výsledky léčby, ale i komplexní služby v jednom areálu a navíc ceny výkonů nad rámec úhrady ze zdravotního pojištění patří k nejnižším v České republice.

Mýty a pravda

S citlivým oborem asistované reprodukce je spojena řada mýtů. Traduje se například, že když pár, který se marně snaží o vlastního potomka, adoptuje dítě, záhy otěhotní. „

Je to opravdu mýtus, stejně jako představa, že si u nás mohou klienti volit pohlaví dítěte nebo dokonce barvu vlasů a očí. Pohlaví sice už ve stadiu embrya určit umíme, ale zákon tento výběr z etických důvodů zakazuje. Povolen je pouze v případě, kdy je třeba v rodině jedno pohlaví více zatíženo genetickými poruchami. Při výběru embrya se pak dá přednost embryu se správnou genetickou výbavou," uvedl odborník.

Zájem o léčbu neplodnosti zůstane podle docenta Dostála i v budoucnu velký. „Současné trendy a náš životní styl tomu nahrávají. Typické jsou dnes situace, kdy se manželé se dvěma dětmi rozejdou, a žena si v 38 letech najde nového partnera, se kterým chce založit novou rodinu. Snažíme se lidem pomoci k jejich štěstí, jsme často jejich jedinou nadějí. Jsou rádi, když mají léčbu úspěšně za sebou a snaží se pak rychle zapomenout. Nás těší, když se nám podaří jejich naděje naplnit," uzavřel lékař.