Do projektu se již o tomto víkendu zapojili ochranáři ze sdružení Iris, kteří vyčistili prostějovský biokoridor Hloučela, za tři týdny organizuje boj s odpadky šumperská Vila Doris.

„Ukliďme svět!“ je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek.

„Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji,“ informuje Český svaz ochránců přírody s tím, že každoročně se do akce zapojí 35 milionů dobrovolníků z více jak 100 zemí.

Zájemci o uspořádání brigády by se měli obrátit na Český svaz ochránců přírody, koordinátora projektu pro Českou republiku, nejméně dva týdny před plánovaným termínem, a to vyplněním webového formuláře nawww.csop.cz/uklidmesvet.

Ochranáři poté dobrovolníkům poradí, jak očistu vybraného místa v okolí zorganizovat a dodají účastníkům pytle a propagační samolepky.