V „Hanáckých Benátkách“, které nejsou v bezpečí před vodním živlem ani přes dvacet let od ničivých záplav v roce 1997, se již začalo jednat o výkupech potřebných pozemků. Ty spadly na město.

Povodí Moravy prozatím přerušilo projektovou přípravu I. etapy protipovodňové ochrany města Litovle. Kraj v listopadu prodloužil platnost stanoviska EIA na tuto etapu o dalších pět let, tedy do roku 2024.

„Projektová příprava I. etapy protipovodňové ochrany města Litovle je v současné době přerušena. Hlavním důvodem je, že město musí nejdříve získat práva k pozemkům, na kterých mají protipovodňová opatření stát,“ připomněl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„To je dosti komplikovaný proces a jeho řešení představuje problém pro řadu měst a obcí se složitými majetkoprávními poměry. Dokud ale město nezajistí pozemky, na kterých chceme protipovodňovou ochranu stavět, nemůžeme v přípravě ochrany města Litovel před povodněmi pokračovat,“ zdůraznil.

PÁLENKA S LÁSKOU. Jan a Růžena Kleinerovi zasvětili svůj život výrobě originálních destilátů.
Špendlíkovice z Hané dobyla svět, meruňkovice jezdí v jaguaru

Více než 200 vlastníků

Město čeká jednání s více než 200 vlastníky. Na to si letos najalo profesionály.

„Uzavřeli jsme smlouvu s brněnskou firmou, která již začala oslovovat první vlastníky pozemků - jak informovala na podzim na posledním jednání,“ popisoval místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Firma nejprve obeslala hlavně instituce vlastnící pozemky potřebné zejména pro nultou etapu zahrnující práce na šesti ramenech, kde neočekává složité diskuse.

Následovat budou vlastníci pozemků před Litovlí, kde je naplánován systém hrází a hrázek v délce přes pět kilometrů, který by měl zafungovat v případě rozvodnění hlavního toku Moravy.

„Firma vytipovala méně problémové pozemky, abychom si ověřili, jaká bude úspěšnost. Jednání se mohou zaseknout a budeme se dohadovat o penězích. Věříme však v dohodu, ale je možné i vyvlastnění,“ uvedl místostarosta.

S penězi na výkupy město počítá v rozpočtu na příští rok částkou kolem dvou milionů korun. Celkově již do speciálního fondu poslalo zhruba šest milionů.

„Kromě výkupů počítáme také s náklady na změny v geometrických plánech, protože nebudeme vykupovat celé pozemky, ale jen potřebné části, pokud možno,“ vysvětloval Broza.

Vedení města předpokládá, že první „balík“ kupních smluv by měli dostat zastupitelé na stůl v první polovině příštího roku.

Thea Kratochvílová z Lipové-lázní studuje univerzitu v Cambridge.
Z Lipové na Cambridge. Výjimečná si nepřipadám, říká studentka Thea

Za 460 milionů

Již dříve radnice odhadovala, že samotné výkupy přijdou na 40 až 50 milionů. Odhady nákladů na protipovodňovou ochranu se pohybují kolem 460 milionů korun.

K usměrnění případné povodňové vlny je navržen systém ohrázování s regulačními objekty na tocích protékajících Litovlí – Mlýnský potok, Struska, Morava.

Délka navržených zemních hrází přesahuje pět kilometrů. Součástí návrhu je několik omezovacích či stavidlových objektů a rekonstrukce jezu.

Komplexní opatření předpokládají investici, která se blíží jedné miliardě korun. Projekt už musel být opakovaně přepracován.

Krajský úřad Olomouckého kraje v polovině listopadu prodloužil platnost stanoviska EIA - dopady stavby protipovodňových opatření na Moravě v Litovli na životní prostředí. Tento potřebný souhlas získal investor, Povodí Moravy, již v roce 2009. Stanovisko bylo prodlouženo potřetí.

Průjezd Nedvězím
Chceme přechody, chodník a klidnější provoz! V Nedvězí lidem došla trpělivost