„Málokdo ví, že bazilika, která se tyčí na vrcholku kopce, a k ní vedoucí alej, vytvářejí při pohledu z ptačí perspektivy kříž,“ upozornil Pavel Oslík, člen zastupitelstva Samotišek.

Obec usiluje o obnovení aleje, která vede k bazilice na Svatém Kopečku.

„Součástí je i kříž v krajině, jehož podobu před 300 lety navrhl architekt a kněz Domenico Martinelli,“ dodal Pavel Oslík.

O obnovu aleje usiluje obec už skoro dva roky. Za tu dobu na projektu pracovala řada odborníků.

„Od specialisty na lesní cesty, přes dendroložku, až po entomologa,“ jmenoval Pavel Oslík.

Svah pod bazilikou navíc od roku 1995 leží v ochranném pásmu, je tedy památkově chráněný.

„A tak bychom se k němu měli i chovat, je to ojedinělé místo,“ zdůraznil starosta obce Luboš Gloser.

Pomáhají dobrovolníci

Alej přitom měla namále už před sedmnácti lety, tehdy musela projít velkými změnami.

„Alej byla zanedbaná, plná přestárlých stromů, stejně tak poutní chodník," vzpomíná starosta Samotišek.

S průběžnou údržbou pomáhají obci i místní dobrovolníci.

„Jde vidět, že nejen lidé ze Samotišek, ale i z Olomouce a okolí si Svatého Kopečku váží a nechtějí, aby alej zchátrala,“ řekl Luboš Gloser.

V okolí baziliky budou i nové informační tabule, které na kříž v krajině upozorní.

„Nejde o obyčejné stromořadí. To by měli lidé vědět,“ řekl Pavel Oslík.

Že se jedná výjimečnou, památkově chráněnou oblast, podle starosty obce ignorují hlavně řidiči.

„I přes zákaz vjíždějí na chodník a travnatou plochu, čímž je nevratně ničí,“ promluvil o dlouhodobém problému obce.

Oprava studní a podchycení pramene

Další projekt, na kterém obec pracuje, je oprava dvou vojenských studní z 19. století.

„Podle statika jsou spodní části v dobrém stavu, horní části jsou narušené. Opravit chceme i jejich okolí, aby se k nim lidé dostali,“ řekl Luboš Gloser.

Současně se zpracovává projekt na podchycení pramene a studánky Adamova potoka. Tady je investorem Římskokatolická farnost Svatý Kopeček.

Finance na obnovu poutní aleje chce obec získat hlavně z kraje.

„Částka půjde do milionů, proto požádáme o dotaci z kraje,“ vysvětlil starosta.

„Jde o tak specifická a cenná místa, že doufáme, že kraj sám má zájem o jejich zachování,“ dodal.

Kraj v minulosti přispěl už na několik oprav v okolí Svatého Kopečku.

O dotaci chce obec zažádat příští rok. „Teď dáváme dohromady povolení od všech úřadů,“ uzavřel Luboš Gloser.