Obrovskou plastiku patrona hasičů vytvořil už v roce 1706 olomoucký kameník Václav Render. Jako materiál mu posloužil na střední Moravě hojně používaný maletínský pískovec.

Socha drží v pravé ruce kamenný džber. Ve vztyčené levici třímá pozlacenou korouhev, jejíž poslední části včera instaloval akademický sochař René Tikal.

„Kovová část praporce byla velmi poškozená, některé části dokonce chyběly. Korouhev jsem obnovoval podle dochované fotodokumentace,“ popsal restaurátor.

Sochař opravil kopii levé ruky, podstavec vepředu opatřený nápisem a obvodový schodišťový stupeň.

Dílo původně stálo v místech nynější Jupiterovy kašny na Dolním náměstí v Olomouci. Ostatní kašny měly mytologické motivy, které zdůrazňovaly moc panovníka.

Svatý Florian do tohoto konceptu nezapadal, a tak jej roku 1742 nahradil Jupiter. Sochu tedy převezli na statek ve Skrbeni, který byl dříve šlechtickou tvrzí a v té době patřil městu Olomouc. Tam socha stojí dodnes a se Skrbení je již nerozlučně spjatá.