Tradičně byla součástí akce vyjížďka do okolních obcí a měst, zábavné soutěže o motoceny či motokaskadér.